[1]
Дрогобицька, О. 2018. Громадська діяльність греко-католицького сільського духовенства на Покутті (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія. 12-13 (Груд 2018), 312–325.