(1)
Концур-Карабінович, Н. Постать Митрополита Андрея Шептицького в антиунійній політиці радянської влади. ДП 2015, 243-249.