(1)
Дрогобицька, О. Громадська діяльність греко-католицького сільського духовенства на Покутті (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). ДП 2018, 312-325.