(1)
Гавриш, І. Релігійне життя греко-католиків Станиславівщини в часи радянського тоталітаризму (середина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.). ДП 2014, 158-164.