[1]
О. Дрогобицька, «Громадська діяльність греко-католицького сільського духовенства на Покутті (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)», ДП, вип. 12-13, с. 312–325, Груд 2018.