[1]
І. Гавриш, «Релігійне життя греко-католиків Станиславівщини в часи радянського тоталітаризму (середина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.)», ДП, вип. 6, с. 158–164, Груд 2014.