Гавриш, І. «Релігійне життя греко-католиків Станиславівщини в часи радянського тоталітаризму (середина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.)». Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, вип. 6, Грудень 2014, с. 158-64, http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/81.