"Добрий Пастир" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp <p>Науковий вісник «Добрий Пастир» заснований в березні 2007 р. Івано-Франківською Теологічною Академією як періодичне фахове наукове видання за галузями «теологічні науки», «філософські науки», «історичні науки» та «соціологічні науки».</p> <p>Видається щорічно з 2007 року як:</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківської Теологічної Академії «Добрий Пастир». Теологія/Богослов’я (2007-2014 рр.).</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я (2014-2017 рр.).</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія (з 2018 р.).</p> <p>Зареєстровано головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/media/images/03.03.08-Dobryi-Pastyr-Svidoctvo.jpg" target="_blank" rel="noopener">Серія ІФ № 580-53-р від 03.03.2008 р.</a></strong></p> <p>Зареєстровано «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/media/images/06_02_19_Dobr_Pastyr_Svidoctvo.jpg" target="_blank" rel="noopener">Серія КВ № 23395-13235ПР від 06.02.2019 р.</a></strong></p> <p>Зареєстровано «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Флософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/images/pdf/gp/GP_Svidoctvo_2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">Серія КВ № 24850-14790ПР від 18.03.2021 р.</a></strong></p> ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" uk-UA "Добрий Пастир" 2522-1558 Круглий стіл "Берестейська церковна Унія та екуменічні процеси в християнстві" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/372 Олег Білоус Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 234 234 Презентація книги Галини Теслюк "Ісус і жінки" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/369 Андрій Чорненко Олег Білоус Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 228 229 Презентація книги "Нарис історії УГКЦ на Буковині" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/370 Іванна Стрихар Олег Білоус Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 230 231 Конференція "Міжрелігійний та міжконфесійний діалог і національна безпека" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/371 Олег Білоус Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 232 233 Конференція "Івано-Франківська Митрополія Української Греко-Католицької Церкви: історичний досвід та перспективи розвитку" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/373 Олег Білоус Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 235 236 Вплив Єпископа Софрона Мудрого на семінарійну формацію та кадрову політику в Івано-Франківській Єпархії http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/352 <p>У статті досліджено вплив єпископа Софрона Мудрого на семінарійну формацію та кадрову політику. Владика Софрон зробив реорганізацію семінарійної програми Івано-Франківської Духовної Семінарії та запровадив курси постійної формації духовенства Івано-Франківської Єпархії. Особливо варто підкреслити його працю у розвитку кадрового потенціалу Івано-Франківської Єпархії.</p> Олег Каськів Василь Майка Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 10 26 10.52761/2522-1558.2021.16.2 Стан шкільництва і формації духовенства до проголошення Кодексу Канонів Східних Церков http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/353 <p>У статті проаналізовано стан шкільництва і формації духовних осіб до проголошення Кодексу канонів Східних Церков.</p> <p>Праця має на меті з’ясувати основні підходи і принципи до формування духовенства та стану шкільництва протягом історичного періоду, що передував проголошенню Кодексу канонів Східних Церков. Зокрема, автор проаналізував основні етапи священничої формації. Розглянуто реформування навчального і виховного процесів формування священників. Зроблено акцент на особливостях формації та освіти священників на різних етапах історичного розвитку.</p> Олександр Левицький Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 27 38 10.52761/2522-1558.2021.16.3 Конституційні основи національної безпеки України: сучасна проблематика та правові колізії http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/354 <p>Здатність суб’єктів конституційно-правових відносин – і серед них насамперед людини, суспільства і держави – протистояти деструктивним проявам конституційних конфліктів, а також іншим внутрішнім і зовнішнім загрозам характеризує відносно нове для теорії конституційного права поняття – поняття конституційної безпеки. Вперше запропоноване в 1997 р., воно розвивалося як структурний елемент теорії національної безпеки. Це виправдовує себе, оскільки конституційна практика наочно демонструє як соціальну цінність самої Конституції, так і необхідність стабілізації конституційно-правових відносин за допомогою зниження інтенсивності конституційної конфліктності.</p> Роман Луцький Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 39 47 10.52761/2522-1558.2021.16.4 Тематика Успіння Пресвятої Богородиці в українській гомілетичній традиції ХХ ст. http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/355 <p>У статті аналізуються богословські та літургійні аспекти Успіння Пресвятої Богородиці в гомілетичній спадщині В. Липківського, Філарета (Денисенка), С. Мудрого та ін. Відзначено, що святоотцівська та богословська спадщина містять у собі вчення не лише про реальність тілесної смерті Богородиці, а й про істинність її воскресіння та вознесіння із прославленим тілом у небесні оселі.</p> Олег Савчук Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 48 54 10.52761/2522-1558.2021.16.5 Біблійно-моральний фундамент приватної власності http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/356 <p>Стаття присвячена теоретичному визначенню ролі приватної власності згідно біблійно-патристичного та морально-етичного вчення Католицької Церкви. В Україні бракує науково-богословських досліджень присвяченій питанню значенню, завданню та змісту приватної власності.</p> <p>Основоположним завданням даної статі знайти переконливі аргументи у Святому Письмі, патристичному погляду та вченні Церкви щодо права на приватну власність та чи має міцну основу у волі Божій і є захищене Його законом. Обґрунтувати основні моральні критерії пов’язанні із правом людини на приватну власність, згідно вчення Католицької Церкви.</p> Руслан П’яста Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 55 65 10.52761/2522-1558.2021.16.6 Еклезіальне покликання УГКЦ у світлі богословського навчання Івана Павла ІІ про єдність християнських церков http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/357 <p>У статті автор, на основі богословського навчання Івана Павла ІІ про єдність християнських Церков розкриває тематику еклезіального покликання УГКЦ у сучасну епоху міжцерковних відносин християнства. Об’єктом дослідження є богословсько-екуменічна творчість (енцикліки, послання, промови) Івана Павла ІІ, Папи Римського у 1978-2005 роках, а безпосереднім предметом дослідження є його богословсько-історична рефлексія над еклезіальністю УГКЦ та над місією цієї Східної Католицької Церкви для всієї вселенської Христової Церкви. Беручи вище представлене до уваги, метою цього дослідження є висвітлення богословсько-історичних поглядів Івана Павла ІІ відносно еклезіальної місії УГКЦ в контексті сучасного екуменічного діалогу поміж Цервами Сходу та Заходу. Завдяки критично-історичному методу та богословському аналізу навчання Івана Павла ІІ про початки зародження Київської Церкви, її середньовічної діяльності в історичних пошуках відновлення єдності поміж християнським Сходом та Заходом та сучасним для неї перспективам екуменічного руху, у процесі дослідження, сформовано богословський синтез суджень, ідей та пропозицій.</p> <p>До пріоритетних висновків статті належить зарахувати: 1) екуменічні погляди Івана Павла ІІ щодо питань єдності поміж Католицькою та Православними Церквами залишаються актуальними для християн ХХІ століття та є програмними для богословів, які працюють над новими шляхи відновлення єдності поміж Сходом та Заходом; 2) оцінка минулих історичних спроб відновлення єдності Церкви, зокрема Берестейської Унії 1596 року, має базуватися на тогочасному еклезіальному контексті та висвітлюватися, як місцеві спроби пошуку єдності Церкви, завдяки яким Церква отримала унікальний практичний досвід реалізації ідей єдності поміж Сходом та Заходом; 3) УГКЦ, яка зродилася внаслідок Берестейської Унії та сьогодні розвивається, як одна із Східних Католицьких Церков, є великим багатством для християнства, бо єднає у своїй еклезіології католицькі та православні елементи; 4) на шляху пошуків нових форм єдності поміж Східною та Західною Церквою, УГКЦ отримує власне еклезіальне покликання, відкривати для Західної Церкви світ східної традиції, а для Східної Церкви світ католицької традиції.</p> Василь Тучапець Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 66 80 10.52761/2522-1558.2021.16.7 Теологічний персоналізм у працях Івана Павла ІІ http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/358 <p>У статі аналізується богословські засади персоналізму у спадщині Івана Павла ІІ. Розкриваються фундаментальні принципи до розуміння природи людини, її пізнання у контексті теологічної історії спасіння.</p> Юрій Максим’юк Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 81 90 10.52761/2522-1558.2021.16.8 Безпека в медичному середовищі http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/359 <p>В статті висвітлено основні питання взаємовідносин в середовищі «медичний працівник - пацієнт» та показано фактори небезпеки, які можуть впливати на стан здоров’я пацієта або медичного працівника . Розглянуто основні чинники, які найчастіше загрожують особам в даному комунікативному полі.</p> Наталія Василюк Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 91 96 10.52761/2522-1558.2021.16.9 Львівський Синод 1891 р.: причини скликання, перебіг та наслідки http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/360 <p>У статті означені причини скликання, перебіг та наслідки Львівського синоду, що відбувся у Львові у 1891 року. Центральне місце відводиться розгляду питань, піднятих на ньому, зокрема питання целібату, питання василіанської реформи, зміни руського календаря, а також питання євхаристійної практики в УГКЦ. Обґрунтовується теза про важливість рішень та постанов, ухвалених Львівським синодом, для продовження «золотої доби» нашої Церкви і про їх позитивний вплив на хід її подальшого розвитку.</p> Олег Мах Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 97 110 10.52761/2522-1558.2021.16.10 Світоглядні, філософсько-антропологічні та ідеологічні засади національної безпеки http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/361 <p>Досліджено світоглядні, філософсько-антропологічні та ідеологічні засади національної безпеки. Доведено, що проблеми у сфері національної безпеки пов’язані із зростанням хаосу в людській спільноті. Світоглядною причиною хаосу є пріоритет матеріального над духовним, а методологічним підґрунтям – концепт «кожна людина – особистість», який легітимізує право посередньої особистості на владу. Обґрунтовано, що світоглядною умовою подолання хаосу є пріоритет духовного над матеріальним, а методологічною основою – метафізична теорія особистості, стрижнем якої є світоглядний закон «особистість – первоначало буття». Підґрунтям національної безпеки в умовах парадигмальних змін в українському суспільстві є надання пріоритету духовному, організація суспільного життя за принципом: «Особистість – принцип буття» та ідеологія персоналізму.</p> Володимир Сабадуха Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 111 125 10.52761/2522-1558.2021.16.11 Інклюзія в Церкві: можливості, переваги, виклики http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/362 <p>У статті автор намагається розкрити явище інклюзії у його соціокультурному вимірі. На думку автора, інклюзія саме у цьому вимірі хибує загрозою інтеграції до Церкви осіб, які поверхнево сприймають християнські канони, як правило не є практикуючими християнами. Автор припускає, що і надалі на рівні цивілізації буде поширюватися так звана light версія християнства, у суспільстві буде ширитися релігійний індиферентизм. Для обґрунтування своєї тези автор робить історичний екскурс, вказує, що вирішальну роль у житті суспільства відігравала релігія. Особливий акцент автор робить на цивілізаційних архетипах «жертви» (жертвоприношення складали основу більшості релігій), а також на архетипі «табу». Ці архетипи вважалися священними і мотивувалися наслідком гріхопадіння людини. Автор обґрунтовує думку, що на сучасному цивілізаційному етапі має місце нівеляція сакральних архетипів. Цитуючи уривки з Апостольської Адгортації папи Франциска «Радість Євангелія», автор підсумовує, що при неуважному підході інклюзивний підхід у Церкві може призвести до баналізації, а згодом навіть профанації усіх християнських канонів. Автор статті говорить про переваги інклюзії в медичному, правозахисному і благодійницькому вимірах, але у соціокультурному вимірі вказує на умовностях і застереженні. Інтеграція до церковного життя осіб які дотримуються нетрадиційної сексуальної орієнтації, ЛГБТ-спільнот вимагає особливого підходу і кристалізації чіткої і зрозумілої позиції Церкви. Інакше, на думку автора, існує загроза подальшої десакралізації буття.</p> Олег Єгрешій Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 126 134 10.52761/2522-1558.2021.16.12 Політика Болгарського Екзархату періоду 1877-1915 рр. в контексті національної безпеки Болгарії http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/363 <p>Історичний та ситуаційний аналіз процесів взаємодії церкви та держави в різних історичних умовах є одним із ключових методів дослідження церковно-державних відносин та взаємодії політичної та релігійної сфери взагалі. На історичних прикладах можна вивести закономірності процесів політизації церкви, становлення її як суб’єкту політики та участь в політичних процесах: державотворення та формування національної безпеки держави, формування національної ідентичності, тощо.</p> <p>Метою статті є огляд та аналіз політики Болгарського екзархату періоду Йосифа І направлену на формування національної безпеки Болгарського князівства в період становлення національних держав на Балканах в умовах постійної загрози втрати державності. Особливості взаємовідносин Болгарської православної церкви з державою та національно-визвольними рухами, дипломатична політика БПЦ на міжнародній арені як самостійного актора. На кінець, аналіз необхідний для як для формулювання закономірностей в сфері церковно-державних відносин та і для компаративних досліджень.</p> Вадим Крикливий Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 135 142 10.52761/2522-1558.2021.16.13 Єпископ Іван Лятишевський та Богородчани: аз матеріалами хроніки Сестер Мироносиць (1929-1939 рр.) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/364 <p>У статті проаналізована діяльність єпископа-помічника Івана Лятишевського на основі хроніки монастиря: «Історія дому сестер мироносиць в Богородчанах (1929–1939 рр.)». Висвітлено обставини єпископської хіротонії владики Івана, його відвідини монастиря сестер мироносиць, ставлення черниць до владики, а також подані важливі події із родинного та парафіяльного життя Богородчанської парафії. Окрему увагу зосереджено на обставинах, які передували приїзду єпископа до Богородчан, на особах, які супроводжували преосвященного Івана Лятишевського. Розкрито відносини між ієрархами Церкви, зокрема, владики І. Лятишевського з митрополитом А. Шептицьким та єпископом Г. Хомишиним. Хронологічні межі написання даної хроніки охоплюють період з 1929 до 1939 рр. З огляду на початок Другої Світової війни записи монахинь були позбавлені систематичності.</p> Ольга (с. Андрея) Маслій Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 143 150 10.52761/2522-1558.2021.16.14 На службі Богові, Церкві та Україні. Історія монастиря Царя Христа отців василіян в Івано-Франківську http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/365 <p>У статті досліджується історія монастиря Царя Христа Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні Української Греко-Католицької Церкви у м. Івано-Франківську (раніше м. Станиславів). Зроблено короткий огляд давніх монастирів на теренах Галичини, заснування Василіянського Чину Святого Йосафата 1617 року, Добромильську реформу Чину. Досліджено діяльність Василіян у м. Станиславові після Добромильської реформи, заснування в місті у 1935 році василіянської резиденції та душпастирську діяльність Отців Василіян до закриття монастиря 1946 року. Досліджено історію монастиря в радянський період 1946-1989 рр. та після легалізації УГКЦ 1989 р. до наших днів.</p> Марія (с. Християна) Голомідова Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 151 177 10.52761/2522-1558.2021.16.15 Становище Католицької Церкви в Білорусі під час суспільно-політичної кризи 2020-2021 рр.: історичний і релігієзнавчий аналіз http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/366 <p>Мета дослідження – висвітлення становища та діяльності Католицької Церкви в контексті державно-церковних відносин в умовах суспільно-політичної кризи у Білорусі 2020–2021 рр., переслідувань з боку правлячої влади Білорусі, з’ясування позиції Апостольського Престолу.</p> <p>Методологія дослідження спирається на наукові принципи об’єктивності та історизму, спеціально-наукові методи критичного аналізу джерел, проблемно-хронологічний та системно-структурний.</p> <p>Наукова новизна полягає у з’ясуванні місця та ролі ієрархії та духовенства Католицької Церкви, їх переслідуваннях з боку правлячої влади Білорус під час суспільно-політичної кризи 2020–2021 рр.</p> <p>Висновки: Суспільно-політична криза в Білорусі 2020–2021 рр., спровокована результатами нечесних виборів Президента країни, сколихнула всю громадськість, а відтак не залишила байдужою і Католицьку Церкву. Білоруси як духовні діти прабатьків покоління уніатів вибрали шлях змін і здійснили морально-етичну революцію, де гідність людини перемагає невігластво. Вони будують нову Білорусь, розуміючи, що єдино правильний шлях пролягає через покаяння, і в цьому шляху Католицька Церква разом із народом. На наших очах звершується історія.</p> Руслан Делятинський Тигран Латишев Василь Медик Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 178 196 10.52761/2522-1558.2021.16.16 Отець Михаїл Косило - педагог "Катакомбної" Церкви http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/367 <p>Дослідження базоване на основі окремих публікацій та інтерв’ю про шлях до священства о. Михаїла Косила, свідчення вірності УГКЦ та його пастирсько-педагогічну діяльність з аналізом головних складових формації духовенства в умовах підпілля.</p> Петро Голіней Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 197 209 10.52761/2522-1558.2021.16.17 Шляхи служіння с. Терези Анни Шуплат, ІІІ ЧСВВ http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/368 <p>У статті досліджується біографія с. Терези Анни Шуплат, III ЧСВВ (16.09.1900-03.02.1989), дружини священника Перемишльської єпархії Греко-Католицької Церкви о. Юліяна Шуплата (18.01.1894-09.09.1951). Проаналізовано на основі документів та спогадів очевидців її родинне походження, виховання, навчання, праця викладачем музики в м. Ярославі (тепер Польща), заміжжя, праця в м. Лісько (тепер Польща), депортація з Польської Народної Республіки до УРСР 1946 року, виховання племінників і доньки племінника, праця викладачем музики у музичному училищі в м. Станіславі, вступ до Третього Чину Святого Василія Великого в 1977 році, підпільна діяльність у Чині, риси характеру.</p> Марія (с. Християна) Голомідова Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 210 227 10.52761/2522-1558.2021.16.18 Слово редактора http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/351 Річард Горбань Авторське право (c) 2022 "Добрий Пастир" 2021-12-29 2021-12-29 16 7 9 10.52761/2522-1558.2021.16.1