"Добрий Пастир" http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp <p>Науковий вісник «Добрий Пастир» заснований в березні 2007 р. Івано-Франківською Теологічною Академією як періодичне фахове наукове видання за галузями «теологічні науки», «філософські науки», «історичні науки» та «соціологічні науки».</p> <p>Видається щорічно з 2007 року як:</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківської Теологічної Академії «Добрий Пастир». Теологія/Богослов’я (2007-2014 рр.).</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я (2014-2017 рр.).</p> <p>⇒ Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія (з 2018 р.).</p> <p>Зареєстровано головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/media/images/03.03.08-Dobryi-Pastyr-Svidoctvo.jpg" target="_blank" rel="noopener">Серія ІФ № 580-53-р від 03.03.2008 р.</a></strong></p> <p>Зареєстровано «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/media/images/06_02_19_Dobr_Pastyr_Svidoctvo.jpg" target="_blank" rel="noopener">Серія КВ № 23395-13235ПФ від 06.02.2019 р.</a></strong></p> <p>Зареєстровано «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Флософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: <strong><a href="http://ifaiz.edu.ua/images/pdf/gp/GP_Svidoctvo_2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">Серія КВ № 24850-14790ПР від 18.03.2021 р.</a></strong></p> ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" uk-UA "Добрий Пастир" 2522-1558 Позабогослужбовий одяг священнослужителів у практиці Української Церкви http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/222 <p>Одяг в світі людини, поряд зі своєю безпосередньою практичною функцією, був також певним ідентифікатором стану і статусу особи. Кожен, бачачи когось, міг ідентифікувати хто перед ним: бідняк чи заможній, селянин чи мешканець міста, простого роду чи шляхетського. По-особливому одягнену особу, відповідно до свого походження та суспільного статусу, вирізняв саме її одяг. Однією з ознак належності до духовного стану був та залишається особливий одяг священнослужителя. Якщо богослужбовий доволі детально вивчено, ідентифіковано та проаналізовано, то звичайний, повсякденний одяг<br>залишається мало дослідженим. Зокрема, коли йдеться про українську церковну традицію.</p> Олег Хортик Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 7 27 10.52761/2522-1558.2019.14.1 Конституціонально-правова роль Пресвятої Євхаристії в Кодексі Канонів Східних Церков http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/223 <p>У статті розглядається внутрішній правовий характер таїнств, зокрема три умови права на прийняття таїнств, особливе значення серед яких належить Пресвятій Євхаристії. Також подані короткі коментарі до канонів Кодексу Канонів Східних Церков, через які розкривається конституціонально-правова роль Євхаристії (кан. 698-717).</p> Олег Мах Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 28 40 10.52761/2522-1558.2019.14.2 Як сьогодні не втратити право називатися християнином поза Церквою? http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/224 <p>У статті проведено аналіз тези, християнство і сучасність, виклики та шляхи їх вирішення. З’ясовано, яке місце займає християнин, поза Церквою, в парафії, в сім’ї, в школі та в суспільстві. Проаналізовано виклики, які повстають перед християнином, важливо не втратити свою ідентичність. Тому кожен із нас покликаний нести Добру Новину, прикладом власного життя. Бути християнином – це означає належати Христові та змістом свого життя бути вдячним Богові.</p> Василь Гоголь Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 41 49 10.52761/2522-1558.2019.14.3 Герменевтика діалогу між Яковом та Павлом про віру, Діла та оправдання http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/225 <p>В статті здійснено короткий інтертекстуальний аналіз С.З. цитувань та алюзій у Як. 2: 14-26 та в Рим. 4: 1-8. Продемонстровано інтертекстуальний зв'язок між обома вищевказаними текстами, враховуючи ближчі і дальні контексти обох уривків. Показано спосіб діалогу між Яковом та Павлом щодо проблематики оправдання. Застосовано підхід раввіністичних полемік до аналізу тексту Як 2: 14-26. Герменевтичний підхід продемонстрував два різні вихідні пункти аргументації Павла та Якова, які в кінцевому результаті ведуть до одного висновку та пункту прибуття – віра в Христа органічно покликана статися діяльною у ділах любові та милосердя.</p> Андрій Яцишин Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 50 66 10.52761/2522-1558.2019.14.4 Екуменічно-екологічна місія Митрополита Андрея Шептицького: служіння Христовій Церкві та народу http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/226 <p>Метою статті є висвітлення екуменічної та екологічної місії Митрополита<br>Андрея Шептицького – глави УГКЦ в контексті духовної діяльності як духовного лідера української нації, котрий служив Богу, Христовій Церкві та мирянам –пастві. Акцент спрямовано на екуменізм і екологічну сферу з метою простеження актуальності та розвитку в динаміці. Під час написання статті застосовувалася методологія наукової об’єктивності, історизму та критичного аналізу опрацьованих джерел, з методами: структурно-функціональним (компонентний аналіз), порівняльно-історичним (компаративний), типологічним. Враховано теоретичні напрацювання у галузях суміжних дисциплін: релігієзнавства, соціології, екології, культурології, психології, демографії, педагогіки. Це визначило міждисциплінарний підхід, що дозволив всебічно та комплексно висвітлити обрану проблему. В результаті дослідження було проаналізовано екуменічну діяльність Митрополита А. Шептицького, яка була спрямовано на об’єднання усіх християнських конфесій в Україні та світі в єдину соборну апостольську Церкву для спільного служіння Господу. Розглянуто та оцінено внесок А. Шептицького у розвиток природоохоронної справи на території Східної Галичини, висвітлено його роль у формуванні релігійного світогляду всіх верств українського населення.</p> Людмила Потравич Андрій Випасняк Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 67 80 10.52761/2522-1558.2019.14.5 Виховання дітей у вченні св. Йоана Золотоустого (згідно з його творами «Коментар на перше послання до Тимотея» та «Бесіда на слова: вдовицю треба вибирати не менш як шістдесятилітню») http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/227 <p>Питанню виховання дітей у своїх творах св. Йоан Золотоустий приділяє чималу увагу, ця тема неодноразово пронизує його суспільно зорієнтовані повчання. Справу виховання дітей святитель вважає справді вагомою та не позбавленою заплати від Бога: «Слухайте це, батьки і матері: виховання дітей для вас не залишиться без нагороди» (Коментар на перше послання до Тимотея, глава 9).</p> Марія Ярема Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 81 82 10.52761/2522-1558.2019.14.6 Проблемні аспекти християнського виховання в оцінці о. Дмитра Блажейовського http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/273 <p>Розглянуто проблемні аспекти національно-релігійного виховання українців в оцінці відомого богослова та історика Церкви о. д-ра Дмитра Блажейовського. Проаналізовано виховний потенціал Церкви, досліджено методологію християнського виховання, напрацьовану педагогічною практикою у церковному середовищі. Здійснено екстраполяцію форм і методів релігійного виховання у площину сучасного освітнього простору. В інтерпретації о. Д.Блажейовського осмислено важливість співпраці сім’ї, Церкви та школи у справі християнського виховання підростаючого покоління.</p> Леся Васьків Андрій Васьків Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 83 87 10.52761/2522-1558.2019.14.7 Тренінговий підхід у підготовці десятикласників до сімейного життя http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/228 <p>У статті презентована тренінгові програма для десятикласників з<br>підготовки до сімейного життя. Програма базується з одного боку на потребах підлітків, а з іншого боку – покладена на основу базових цінностей та традицій українського народу. В основі програми лежить повага до кожної людини як дитини своєї сім΄ї, свого роду, свого народу. Повага до себе як представника своєї статі з усією системою відповідальності за себе, за близьких та потенційних нащадків.</p> Людмила Гридковець Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 88 101 10.52761/2522-1558.2019.14.8 Теоретико-концептуальні засади дослідження релігійних доктрин http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/229 <p>У статті проаналізовано та систематизовано різноманітні теоретичні підходи до трактування релігії, виокремлено аксіологічні, праксеологічні та функціональні аспекти дослідження релігійних доктрин, а також їх вплив на сучасні суспільно-політичні процеси.</p> Олена Березовська-Чміль Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 102 107 10.52761/2522-1558.2019.14.9 Чи може європейське суспільство обійтися без християнства? http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/230 <p>У запропонованій статті обгрунтовано потребу християнства як релігії, яка підкреслює цінність людської особи, гідної поваги і захисту перед тимчасовими і небезпечними ідеологіями та модами часу. Вказує на поняття особи як на здобуток християнства, якого не посідала жодна цивілізація. Саме християнство підносить безмежну вартість кожного представника людства як неповторного, унікального, автономного, наділеного внутрішнім світом, але здатним бути у сопричасті з іншими. Аналізуються праці відомих європейських мислителів, котрі переконані, що християнство виплекало духовні цінності і пріоритети європейського суспільства та дозволило Європі позбутися варварства. Зокрема обгрунтовується потреба християнської етики, котра допомагає у мирному співжитті та виховує толерантність і прощення. Євангельська етика, як жодна інша, навчає жертовності і любові до ближнього. Побачити потреби іншого і поставити себе на його місці – це покликання християнина, який наслідує Ісуса Христа. Розкривається й потреба християнської віри, яка допомагає людині і суспільству у віднаходженні відповідей на основні метафізичні питання та подоланні кризи, яка характеризується браком сенсу життя і діяльності особи.</p> Наталія (с. Віталія) Іванюк Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 108 118 10.52761/2522-1558.2019.14.10 Християнська демократія як сучасна політична доктрина http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/231 <p>Християнська демократія є однією з наймолодших політичних доктрин<br>сучасності, це продукт ХХ століття. Але саме вона вплинула на становлення післявоєнного устрою Європи, світу, формування нових політичних партій та цілих партійних систем, політичної культури нового типу.</p> <p>В статті розглянуто сутність поняття «християнська демократія», його змістовну наповненість у ХХ ст. Аналізуються ключові етапи вироблення сучасної політичної доктрини християнства та головні засади. Простежується інституційний розвиток християнсько-демократичних організацій. Особлива увага присвячена християнсько-демократичним партіям країн Західної Європи, які є найбільш потужними в світі. Дається характеристика розвитку християнсько-демократичних партій в Україні, виявляються тенденції їх подальшого розвитку.</p> <p>Досліджено питання ідеологічної та соціальної вагомості християнської<br>демократії в контексті формування західної політичної культури, значення політичної участі християнських партій у світі та Україні.</p> Юлія Кобець Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 119 127 10.52761/2522-1558.2019.14.11 Держава і Церква: основні моделі взаємодії http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/232 <p>У статті досліджено проблеми державно-церковних взаємовідносин,<br>проаналізовано сучасні моделі співіснування двох найважливіших суспільних інститутів. Звертається увага на принцип відокремлення держави та церкви у контексті секуляризаційної моделі державно-церковних відносин на прикладі України. Констатовано, що визначення найоптимальнішої моделі для кожної з країн – досить індивідуальне явище, і залежить від багатьох об’єктивних чинників, однак вироблення позиції діалогу та мирного співіснування церкви та держави – є стратегічним напрямом політики розвинених демократично-правових держав.</p> Діана Ковальська Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 128 134 10.52761/2522-1558.2019.14.12 Релігійно-філософські засади розвитку іконографії у Київській Русі http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/233 <p>У статті розкрито світоглядне підґрунтя виникнення іконописання в Київській Русі, проаналізовано вплив візантійської іконописної школи на становлення автентичного києворуського сакрального живопису, з’ясовано роль монастирів як осередків малярства та іконографії.</p> Юрій Максим’юк Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 135 143 10.52761/2522-1558.2019.14.13 Вплив засобів масової інформації на релігійну сферу http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/234 <p>Стаття присвячена вивченню засобів масової інформації як інструменту впливу на різні сфери життя суспільства, в тому числі і на релігійну. Простежуються особливості формування конфесійних стереотипів у соціумі як напрямку рoзвитку мaс-медіa. Розглядаються особливості висвітлення релігійних тем засобами масової інформації. Досліджуються особливості подачі проблем національних і конфесійних відносин. Розглядаються ознаки некоректного висвітлення етноконфесійних проблем. Метою статті є дослідження взаємозв’язків Церкви і засобів масової інформації, які відображаються у медіапрактиці.</p> Тетяна Сокол Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 144 148 10.52761/2522-1558.2019.14.14 Отець Василь Білинський: історичний нарис http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/235 <p>У статті досліджено життя та священичу діяльність отця Василя Білинського, його активність у підпільній українській греко-католицькій церкві. За матеріалами кримінальної справи докладно описано та проаналізовано період арешту та слідства. Розкрито основні етапи його громадської діяльності та священицького служіння, охарактеризовано співпрацю з провідними діячами того часу.</p> Оксана Гаврилевська Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 149 158 10.52761/2522-1558.2019.14.15 Педагогічна, громадська та природоохоронна діяльність доктора Миколи Саєвича http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/236 <p>Стаття присвячена дослідженню життєвого шляху та діяльності патріота<br>України, лісового інженера у маєтності УГКЦ «Перегінсько-Лолин» доктора Миколи Саєвича, який все своє життя невтомною працею - чи то на обпалених війною фронтових дорогах, чи на освітянській та науковій нивах, чи на теренах карпатського лісу - утверджував і наближав світле майбутнє рідного краю - вільної, незалежної України.</p> Олена Гайдукевич Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 159 173 10.52761/2522-1558.2019.14.16 Роль і місце часопису «Місіонар» в заснуванні мирянського чину Святого Василія Великого в УГКЦ http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/237 <p>Стаття покликана ознайомити читача з тою важливою роллю і місцем<br>василіянського часопису Місіонар, яку він відіграв в заснуванні Мирянського Чину Святого Василія Великого в Українській Греко-Католицькій Церкві Праведним митрополитом Андреєм Шептицьким. В статті досліджується початковий період заснування Мирянського ЧСВВ, який в 1897–1898 рр. висвітлювався на сторінках часопису Місіонар.</p> Марія Християна Голомідова Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 174 188 10.52761/2522-1558.2019.14.17 Отець Порфирій Ступницький (1847–1926): штрихи до портрета http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/238 <p>Актуальність дослідження полягає у спробі реконструкції історичного портрета греко-католицького священика на тлі суспільно-політичних процесів у Галичині наприкінці ХІХ – у першій чверті ХХ ст. Звернення до постаті чергового душпастиря, що продовжує серію наших досліджень біографій духовенства Станиславівської єпархії, обумовлене<br>необхідністю формування об’єктивних оцінок історичного розвитку Греко-Католицької Церкви на основі аналізу джерел та застосування нових методологічних підходів, зокрема, біографістики й «історії повсякденності». Наявні в сучасній українській історіографії оцінки ролі греко-католицького духовенства у формуванні національної ідентичності українців Галичини, тези про духовенство як «кузню кадрів інтелігенції», очевидно, потребують нового осмислення на конкретних прикладах.</p> Руслан Делятинський Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 189 205 10.52761/2522-1558.2019.14.18 Мемуарна спадщина Іванни Блажкевич (1886–1977) як джерело до вивчення її громадської діяльності в роки Першої світової війни http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/239 <p>У статті проаналізовано мемуарну спадщину письменниці і педагога Іванни Блажкевич (1886–1977). Автор має на меті з’ясувати основні складові її громадської діяльності в роки Першої світової війни. Численні автобіографічні записи І. Блажкевич дозволяють відтворити життєвий шлях та її культурно-освітню, кооперативну, літературну діяльність.</p> <p>Відзначено, що вчителька неодноразово допомагала сиротам, колишнім полоненим, пораненим і хворим військовим. У дуже складних умовах воєнного часу вона вирішувати проблеми постачання продуктів харчування для селян. Як секретар товариства “Сільський господар” І. Блажкевич особисто клопотала про допомогу мешканцям зруйнованих сіл. Вона намагалася піднести соціально-економічний рівень життя селян і через організацію спеціальних господарських курсів.</p> <p>Велику увагу звернено на внесок педагога у процес організації сільських кооперативних установ та розвиток українського кооперативного руху. Саме цей напрямок її громадської роботи заслуговує на посилену увагу істориків і краєзнавців.</p> Оксана Дрогобицька Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 206 215 10.52761/2522-1558.2019.14.19 Мирослав Лущак: стежками долі станиславівського семінариста http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/240 <p>У статті висвітлено та проаналізовано основні етапи життєвого шляху<br>Мирослава Лущака – випускника Станіславівської духовної семінарії, працівника української кооперації та товарознавця, людини, чиї мрії про богопокликане життя раптово обірвались із приходом в Східну Галичину радянських військ. На основі архівних джерельних матеріалів, свідчень очевидців, спеціалізованої наукової літератури та публіцистики розкрито головні події із життя згаданої особистості в дитячому, юнацькому та зрілому віці. Основну увагу звернено на період 1939-1941 рр., коли радянська окупація Станиславова принесла доленосні події в житті Мирослава Лущака, що в підсумку призвели до його загибелі. На основі матеріалів із сфабрикованої архівної кримінальної справи, відкритої на ім’я Мирослава Лущака, а також свідчень родичів загиблого, з’ясовано обставини арешту та хід слідства в його справі. Репресії радянського тоталітарного режиму розглядаються авторами як ключові причини розбитих мрій досліджуваної постаті, що на початку німецько-радянської війни була знищена на околиці рідного міста в урочищі Дем’янів Лаз.</p> Олександр Коломийчук Михаїл Дидик Михайло Качурак Дмитро Мультан Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 216 231 10.52761/2522-1558.2019.14.20 Отець Порфирій (Петро) Чучман – приклад катакомбного духівництва http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/241 <p>У контексті досліджень особливостей чернечого життя греко-католиків у період підпілля, автор висвітлює історію життя та служіння студитського ієромонаха Петра – Порфирія – Павла Чучмана. У складних реаліях тодішньої дійсності чернечі спільноти не припиняли своєї діяльності, зберігали монаший устав, дотримувалися чернечих обітів, дбали про поповнення монарших згромаджень за рахунок молоді. Отцеві Порфирію була притаманна велика простота, безпосередність, лагідність і доброта у ставленні до тих, які щоденно приходили до нього за допомогою.</p> Леся Струк Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 232 239 10.52761/2522-1558.2019.14.21 Постать о. Йосипа Глібовицького в історії Галичини (другої половини ХІХ ст.) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/242 <p>У статті досліджено різнобічну діяльність о Йосипа Глібовицького в др. пол. XIX ст. Підкреслено його роль в побудові церкви, школи, резиденції, громадському і культурному житті гуцульського села Яблуниці Надвірнянського повіту.</p> Світлана Флис Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 240 244 10.52761/2522-1558.2019.14.22 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах та освітньо-виховних ідеях» (Івано-Франківськ, 11 лютого 2019 року) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/243 <p>11 лютого 2019 року в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого<br>відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною<br>участю «Християнська педагогіка в іменах та освітньо-виховних ідеях».</p> <p>Організатори конференції – Івано-Франківське Архиєпархіальне управління УГКЦ, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого,<br>Департамент освіти, науки та молодіжної політики, Івано-Франківської<br>обласної державної адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут<br>післядипломної педагогічної освіти, Бучацьке єпархіальне управління УГКЦ, Лондонська єпархія Пресвятої Родини УГКЦ.</p> Руслан Делятинський Олег Білоус Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 245 247 10.52761/2522-1558.2019.14.23 Регіональна наукова конференція «Богословська і громадсько-культурна діяльність блаженного священномученика Симеона Лукача» (Івано-Франківськ – Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області, 27 червня 2019 року) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/244 <p>Івано-Франківська академія Івана Золотоустого виступила співорганізатором регіональної наукової конференції «Богословська і громадсько-культурна діяльність блаженного священномученика Симеона Лукача».</p> <p>Конференція відбулася 27 червня 2019 року в селі Старуні Богородчанського району Івано-Франківської області. Від імені ректора Академії митрофорного протоієрея, доктора Олександра Левицького учасників конференції привітав проректор з наукової роботи Олег Білоус. З науковими доповідями виступили представники Академії: завідувач кафедри богослов'я Василь Гоголь, доцент кафедри богослов'я Віталій Козінчук, доценти кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Олег Білоус, Андрея Маслій та Олег Савчук.</p> Віталій Козінчук Олег Білоус Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 248 249 10.52761/2522-1558.2019.14.24 Презентація унікального видання Юліана Пелеша (Івано-Франківськ, 22 жовтня 2019 року) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/245 <p>22 жовтня 2019 року в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого<br>відбулася презентація оновленого і доповненого видання репринтного<br>(реставрований репринт другого Віденського видання 1885 року) першого Станіславівського єпископа Юліяна Пелеша «Пастирське богословіє».</p> <p>Видання побачило світ завдяки підтримки Фонду національно-<br>культурних ініціатив імені Гната Хоткевича міста Харкова в особі кандидата медичних наук Андрія Черемського.</p> Іванна Стрихар Олег Білоус Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 250 251 10.52761/2522-1558.2019.14.25 Регіональна студентська наукова конференція, присвячена 30-літтю легалізації УГКЦ «Українська Греко-Католицька Церква у другій половині ХХ століття в Україні: підпілля, легалізація, становлення» (Івано-Франківськ, 20 листопада 2019 року) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/246 <p>20 листопада 2019 року в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого відбулася Регіональна студентська наукова конференція, присвячена 30-літтю легалізації Української греко-католицької церкви «Українська Греко-Католицька Церква у другій половині ХХ століття в Україні: підпілля, легалізація, становлення».</p> <p>Конференція відбулася за підтримки Архиєпископа і Митрополита Івано-Франківського УГКЦ Володимира Війтишина і міського голови Івано-<br>Франківська Руслана Марцінківа.</p> <p>Співорганізаторами конференції виступили Івано-Франківська академія<br>Івана Золотоустого, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Університет Короля Данила.</p> Андрій Жук Олег Білоус Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 252 254 10.52761/2522-1558.2019.14.26 Міжнародна наукова конференція «Україна – Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні» (Івано-Франківськ, 28-29 листопада 2019 року) http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/247 <p>Протягом двох днів, 28-29 листопада 2019 року, в Івано-Франківській<br>академії Івана Золотоустого проходила Міжнародна наукова конференція «Україна-Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні».</p> <p>Конференція відбулася за підтримки Архиєпископа і Митрополита Івано-Франківського УГКЦ Володимира Війтишина і міського голови Івано-<br>Франківська Руслана Марцінківа. Співорганізатори конференції – Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної Академії наук України, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого, Національний заповідник «Давній Галич», Українська Асоціація релігієзнавців.</p> Людмила Филипович Олег Білоус Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 255 257 10.52761/2522-1558.2019.14.27 Передмова до видання http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/221 <p>Запропонований черговий випуск (№ 14) наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» містить наукові дослідження з канонічного права, літургійного богослов’я, біблійного богослов’я, морального богослов’я, християнської педагогіки, релігієзнавства та історії Церкви в Україні, а також хроніку наукового життя.</p> Від редакції Авторське право (c) 2021 "Добрий Пастир" 2020-01-29 2020-01-29 14 6 6