Редакційний штат

Голова редакційної ради

 • Володимир Війтишин, кандидат наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна

Головний редактор

 • Річард Горбань, габілітований доктор богословських наук, доктор філософських наук, професор, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна

Заступник головного редактора

 • Олександр Левицький, доктор наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна

Відповідальний секретар

 • Ольга Маслій, кандидат історичних наук, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна

Редакційна колегія

* з богослов’я:

 • Василь Гоголь, кандидат наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Олег Каськів, доктор наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Андрій Чорненко, кандидат наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Віталій Козінчук, кандидат наук з богослов’я, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Володимир Шеремета, доктор богослов’я, Патріарше Бюро УГКЦ з питань екології, Івано-Франківськ, Україна
 • Ярослав Москалик, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Чеслав Станіслав Бартнік, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Кжиштоф Ґуздзь, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Кжиштоф Ґузовскі, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Мірослав Ковальчик, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Кароль Клявза, габілітований доктор богословських наук, професор (Польща)
 • Лєшек Адамовіч, габілітований доктор канонічного права, професор (Польща)

* з філософії:

 • Анатолій Колодний, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, Україна
 • Петро Яроцький, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, Україна
 • Людмила Филипович, доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, Україна
 • Вікторія Ларіонова, доктор філософських наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Володимир Возняк, доктор філософських наук, професор
 • Іван Климишин, доктор фізико-математичних наук, професор, академік, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Ольга Климишин, доктор психологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Василь Костицький, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Асоціація українських правників, Івано-Франківськ, Україна
 • Михайло Марчук, доктор філософських наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
 • Віктор Москалець, доктор психологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Микола Сидоренко, доктор філософських наук, професор, Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
 • Ірина Богачевська, доктор філософських наук, професор, Національний транспортний університет, Київ, Україна
 • Іван Остащук, доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна
 • Павло Павленко, доктор філософських наук, доцент, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, Україна
 • Олег Савчук, кандидат філософських наук, Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, Україна

* з історії:

 • Василь Балух, доктор історичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
 • Олег Білоус, кандидат політичних наук, доцент, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Руслан Делятинський, кандидат історичних наук, ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого", Івано-Франківськ, Україна
 • Олег Єгрешій, кандидат історичних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Степан Качараба, доктор історичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
 • Олександр Лисенко, доктор історичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Олег Малярчук, доктор історичних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
 • Василь Марчук, доктор історичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Ігор Пилипів, доктор історичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Ігор Райківський, доктор історичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
 • Олексій Сухий, доктор історичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
 • Петро Шкраб’юк, доктор історичних наук, професор, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, Львів, Україна