Індексування журналу

Науковий журнал «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золтоустого «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

ISSN International Centre, м. Париж;
Index Copernicus International;
Google Scholar;
Crossref;
► Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
► Реферативна база даних «Україніка наукова».