Про журнал

Науковий вісник «Добрий Пастир» заснований в березні 2007 р. Івано-Франківською Теологічною Академією як періодичне фахове наукове видання за галузями «теологічні науки», «філософські науки», «історичні науки» та «соціологічні науки».

Видається щорічно з 2007 року як:

⇒ Науковий вісник Івано-Франківської Теологічної Академії «Добрий Пастир». Теологія/Богослов’я (2007-2014 рр.).

⇒ Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я (2014-2017 рр.).

⇒ Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія (з 2018 р.).

Зареєстровано головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія ІФ № 580-53-р від 03.03.2008 р.

Зареєстровано «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23395-13235ПР від 06.02.2019 р.

Зареєстровано «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Флософія. Історія» Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24850-14790ПР від 18.03.2021 р.

Зареєстровано «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Флософія. Історія» Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення як друковане медіа: протокол № 27 від 16.11.2023 р. - ідентифікатор медіа - R30-01942.

Зареєстровано «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Флософія. Історія» Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення як онлайн-медіа: протокол № 14 від 09.05.2024 р. - ідентифікатор медіа - R40-05179.

Зареєстровано в ISSN (International Standard Serial Number):

- ISSN 3041-1777 (Online)

- ISSN 3041-1785 (Print)

УДК 215-08

Засновник: Приватний заклад вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого".

76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Владики Софрона Софрона Мудрого (Гарбарська), 22.

тел.: +38(098)-099-20-17

Видавець: Видавництво "Нова Зоря" Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви.

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, Площа Міцкевича, 5А; код за ЄДРПОУ 13641226.

тел.: +38(068)-35-63-450

 

Історія журналу

Наукове видання Івано-Франківської академії Івана Золотоустого має тривалу історичну традицію, що сягає 1931 року, коли вперше у нашому місті з благословення єпископа блаженного Григорія Хомишина побачив світ перший випуск журналу «Добрий Пастир», присвяченого «богословським і церковним справам». Його видання було перервано 1939 року. Відтак, з виходом УГКЦ з підпілля, часопис «Добрий Пастир» відновлено як «офіційний вісник» Івано-Франківської єпархії УГКЦ (1992 – 1994 рр.). Розвиток вищого богословського навчального закладу УГКЦ в Івано-Франківську – від теологічно-катехитичного духовного інституту до теологічної академії та богословського університету – впродовж 1990–2018 рр. поставив на порядок денний питання про заснування наукового видання, метою якого є сприяння розвитку богословської освіти і науки. Це питання ставало предметом обговорення на засіданнях вченої ради Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ.

У березні 2007 р., з нагоди ювілею Івано-Франківської духовної семінарії, декретом Правлячого Архієрея Івано-Франківської єпархії УГКЦ Володимира Війтишина, з ініціативи віце-ректора з наукової роботи Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ о. Р. Горбаня, офіційно засновано наукове видання – «Науковий вісник ІФТА «Добрий Пастир». Серія: Теологія».

Спершу, в грудні 2006 р., до складу робочої науково-редакційної колегії наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир», окрім єпископів доктора богослов’я Володимира Війтишина і доктора канонічного права Софрона Мудрого, увійшли також науковий редактор доктор богослов’я о. Річард Горбань, технічний редактор о. Ігор Пелехатий, члени редколегії – кандидат філологічних наук і професор ІФТА о. Іван Козовик, доктор східного канонічного права о. Олег Каськів, доктор богослов’я о. Святослав Кияк, доктор богослов’я і кандидат мистецтвознавства Дмитро Степовик, доктор фізико-математичних наук Іван Климишин, доктор богослов’я Володимир Шеремета.

Пізніше, у березні 2007 р., за стараннями проректора ІФТА з наукової роботи о. Р. Горбаня було створено два органи «Наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир». Теологія» – редакційну раду та редакційну колегію, склад яких було значно розширено завдяки залученню відомих науковців, серед яких були, зокрема, доктор богослов’я Петро Сабат, ліцензіат богослов’я о. Олександр Левицький, доктор філософії і доктор права о. Іван Луцький, доктори філософських наук Степан Возняк, Михайло Марчук і Микола Сидоренко, кандидат філософських наук Ярослав Козьмук, доктор психологічних наук Віктор Москалець, доктори історичних наук Василь Балух, Ігор Андрухів і Василь Марчук.

У 2007–2011 рр. було опубліковано перших чотири випуски «Наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир». Серія: Теологія», в яких за декількома науково-тематичними рубриками розміщено статті науковців, переважно з Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ і Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, а також з Українського католицького університету у Львові, Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого УГКЦ, Інституту релігійних наук імені св. Томи Аквінського (РКЦ).

У 2014–2017 рр. видано наступні сім випусків наукового вісника, спершу навіть збільшено періодичність до двох випусків на рік, змінено рубрикацію статей, що пов’язано з публікацією статей за результатами Всеукраїнських науково-практичних конференцій, проведених на базі Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого. У цей же період покращено якісний склад редколегії видання, доповнений науковцями з Польщі, з Люблінського католицького університету, та із наукових установ та вищих навчальних закладів України – з Києва, Львова, Тернополя, Чернівців. Удосконалено вимоги редколегії до публікації наукових статей. Суттєво розширено тематику наукових публікацій та географію авторів-науковців.

Створення Івано-Франківської академії Івана Золотоустого у травні 2018 р., отримання державних ліцензій на підготовку бакалаврів та магістрів з богослов’я у 2018 та 2019 роках спонукало до підвищення рівня наукового видання Академії. З метою сприяння розвитку богословських, філософських, історичних та інших соціально-гуманітарних наук, плекання інтелектуального життя Церкви, сприяння всебічному осмисленню християнського світогляду, публікування результатів дисертаційних робіт ректорат Академії здійснив у Міністерстві юстиції України державну перереєстрацію наукового видання на всеукраїнському рівні.

6 лютого 2019 року Міністерство юстиції України видало свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».