Галузь знань та проблематика

У науковому журналі «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» висвітлюються актуальні проблеми за науковими спеціальностями:

* «Богослов’я» (біблійне богослов’я, патристичне богослов’я, догматичне богослов’я, літургійне богослов’я, моральне богослов’я, пасторальне богослов’я, канонічне право, християнська педагогіка);

* «Філософія» (історія філософії, теодіцея, метафізика, філософія релігії, соціологія релігії, політологія релігії, релігієзнавство);

* «Історія» (джерелознавство, історіографія та історія християнства, історія та практика церковно-державних відносин, біографістика, релігійне краєзнавство).

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.