Політика журналу

1. Політика відкритого доступу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

2. Плата за публікацію.

Публікація статей у збірнику здійснюється на госпдоговірних засадах за рахунок авторів, плата визначається окремо для кожної статі залежно від кількості сторінок. Рахунок надсилається авторам, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку.

3. Положення про конфеденційність.

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

4. Рекламна політика.

Науковий журнал «Добрий Пастир» не приймає пропозицій щодо онлайн реклами.

5. Графік друку журналу.

Науковий журнал «Добрий Пастир» видається один раз на рік.