Пропозиції до оновлення статуту мирянського чину Святого Василія Великого

Автор(и)

  • Марія Голомідова Монастир Царя Христа ЧСВВ

Ключові слова:

Статут Мирянського Чину Святого Василія Великого, Мирянський Чин Святого Василія Великого, МЧСВВ, Братство закону св. Василія Великого, Третій Чин Святого Василія Великого, III ЧСВВ, Праведний митрополит Андрей Шептицький, єпископ Яків Тимчук, УГКЦ

Анотація

В статті досліджується історико-канонічний розвиток Статутів та гілок
Мирянського Чину Святого Василія Великого впродовж його історії з часу заснування в 1897 р. Праведним митрополитом Андреєм Шептицьким до наших днів. Розглядається питання оновлення Статуту Чину, щоби мати єдиний оновлений Статут МЧСВВ для всіх членів і представляються для оновлення Статуту МЧСВВ Пропозиції.

Посилання

Apostol's'ke pisljasynodal'ne povchannja Papy Ivana Pavla II Bogoposvjachene zhyttja (Vita consecrate)/Pereklad z ital. o. Porfirija Pidruchnogo, ChSVV. L'viv: Misioner,1997. 155 s.

Vasylij Velykyj. Gomiliji / Per. z davn'ogrec'k. L. Zvons'koji. L'viv: Svichado, 2006. 312 s.

Vasylij Velykyj. Moral'no-asketychni tvory / Per. z davn'ogrec'k. L. Zvons'koji. L'viv: Svichado, 2006. 380 s.

Vybrani lysty sv. Vasylija Velykogo. Per. z grec'koji movy o. S. Fedynjak, ChSVV. N'ju-Jork, N.J., Z.D.A.: Vyd-vo OO. Vasylijan, 1964. 216 s. URL: http://diasporiana.org.ua/wpcontent/uploads/books/7017/file.pdf

Visti misionars'ki. Misionar. Zhovkva. 1898. Ch. 1 (1 travnja). S. 14-15.

Golomidova M. Zasnuvannja Myrjans'kogo Chynu Svjatogo Vasylija Velykogo v UGKC Mytropolytom Andrejem Sheptyc'kym ta vidnova jogo dijal'nosti v pidpilli v Galychyni: na prykladi oseredku MChSVV u Ivano- Frankivs'ku / S. Hrystyjana Marija Golomidova, MChSVV. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'kogo bogoslovs'kogo universytetu UGKC «Dobryj Pastyr». Zbirnyk naukovyh prac'. Bogoslov'ja. Gol. Red. R. A. Gorban'. Vyp. 9: do 70-tyh rokovyn L'vivs'kogo psevdo-soboru. Ivano-Frankivs'k: IFBU, 2016. S. 194-211.

Golomidova M. Myrjans'kyj Chyn Svjatogo Vasylija Velykogo - dynamika rozvytku / S. Hrystyjana Marija Golomidova, MChSVV. Naukovyj zhurnal z problem Karpatoznavstva Prykarpats'kogo Nacional'nogo universytetu imeni Vasylja Stefanyka «Karpaty: ljudyna, etnos, cyvilizacija». Golovnyj redaktor M. Kugutjak. Vidpovidal'ni redaktory Svitlana Bojan – Gladka, Lilija Bogachevs'ka. Materialy mizhnarodnoji naukovoji konferenciji «Goshivs'ka obytel' u duhovnomu i kul'turno-istorychnomu zhytti Ukrajiny: fenomen ukrajins'kogo greko-katolyc'kogo chernectva. Do 400-richchja Chynu Svjatogo Vasylija Velykogo (5-6 zhovtnja 2017 r.). Ivano-Frankivs'k: PNU im. V. Stefanyka, 2017-2018. Vyp. 7-8. S. 201-220.

Dekret pro apostoljat myrjan Apostolikam actuositatem. Dokumenty Drugogo Vatykans'kogo Soboru (1962-1965): Konstytuciji, dekrety, deklaraciji. Komentari. Pereklad z lat. Ukrajins'kyj Katolyc'kyj Universytet. L'viv: Svichado, 2014. S. 227-252.

Dutkevych V. Promova na Akademiji Vladyky Jakova Tymchuka,ChSVV. URL: http://www.buchacheparchy.org.ua/pro-vladyku-jakova- tymchuka.html

Elektronnyj lyst o. Porfyrija Pidruchnogo, ChSVV do s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV po pytannju movnogo vypravlennja «Pravyl Sv. otcja n. Vasylija V. dlja ljudej svits'kyh», 3-tje vydannja, 1932 r. ta schodo vydannja Statutiv Tret'ogo Chynu v 1955 r. v Rymi. Rym, 17 travnja 2016 r. Arhiv s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV.

Elektronnyj lyst s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV ta s. Mariji Galyny Pechil', MChSVV delegatam General'noji Kapituly Vasylijans'kogo Chynu v Rymi. 5 lypnja 2016 r. Arhiv s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV.

Zhernokljejev O. Tretij chyn. Myrjany v katolyc'kyh chernechyh spil'notah: narysy istoriji / Oleg Zhernokljejev. Ivano-Frankivs'k: Foliant, 2014. 232 s.

Zapysni knyzhky, schodennyk Sheptyc'kogo A. // Central'nyj derzhavnyj istorychnyj arhiv Ukrajiny, m. L'viv. F. 358. Op.1. Spr. 28. 270 ark.

Interv'ju z vladykoju Sofronom Dmyterko, ChSVV vid 26 lystopada 1993 r. m. Ivano-Frankivs'k. Intervju'er: d-r Borys Gudzjak. Arhiv Instytutu istoriji Cerkvy Ukrajins'kogo katolyc'kkogo universytetu u L'vovi, P-1-1-419.3.

Kanony Partykuljarnogo prava Ukrajins'koji Greko-Katolyc'koji Cerkvy: Specvypusk «Blagovisnyka Verhovnogo Arhyjepyskopa Kyjevo-Galyc'kogo Ukrajins'koji Greko-Katolyc'koji Cerkvy 2015 roku». Berezen' 2015. URL: ugcc.tv/media/files/partykulyarne_pravo1.pdf

Katehyzm Katolyc'koji Cerkvy. L'viv: Misioner, 2002. 772 s.

Katehyzm Ukrajins'koji Greko-Katolyc'koji Cerkvy: Hrystos – nasha Pasha. L'viv, 2011. 336 s. + 64 il.

Kodeks kanoniv Shidnyh Cerkov progoloshenyj Ivanom Pavlom II. Avtoryzovanyj pereklad: J. Kobiv. Kanonichna komisija: Protoarhymandryt o. I Patrylo, o. S. Mudryj, o. K. Korchagin i o. T. Galyc'kyj. L'viv: Vyd-vo OO. Vasylijan, 1995. 472 s.

Nevstanovlena osoba. Roz'jasnennja pravyl ChSVV. «Pravyla (bratstva) Zakonu sv. Vasylija V. dlja svits'kyh ljudej». Kin. XIX st. Rukopys z dopovnennjamy Ju. Dacija (prypysky olivcem). Materialy z arhivu o. Juliana Dacija, Protoarhymandryta ChSVV, Nastojatelja Krystynopil's'kogo monastyrja. L'vivs'ka nacional'na biblioteka im. V. Stefanyka. F. 3 (MV), 851/19. 1 zsh. 14 ark.

Pospishil V. Shidne Katolyc'ke Cerkovne pravo / Viktor Pospishil. L'viv: Svichado, 1997. 613 s.

Sv. Dalmat i Favst. Misionar. L'viv. 1897. Ch. 4 (1 serpnja). S. 60-62.

Sv. Dalmat i Favst. Misionar. L'viv. 1897. Ch. 5 (1 veresnja). S. 76-79.

Sv. Dalmat i Favst. Misionar. L'viv. 1897. Ch. 6 (1 zhovtnja). S. 93-95.

Spysky chleniv religijnogo tovarystva «Bratstvo zakona sv. Vasylija Velykogo» // Central'nyj derzhavnyj istorychnyj arhiv Ukrajiny, m. L'viv. F. 684. Op.1. Spr. 2606. 17 ark.

Statut Vasylijans'kogo Chynu Svjatogo Josafata: istorija-pravyla-statut-dodatky. Zhovkva: Misioner, 2010. 368 s.

Statuty Tret'ogo Chyna Sv. Vasylija Velykogo. Grottaferrata: Vyd-vo oo. Vasylijan. Rym: 1955. 23 s.

Statut Myrjans'kogo Chynu Svjatogo Vasylija Velykogo. Rym: Pry General'nij Kuriji OO. Vasylijan, 1992. 32s.

Stryj: vid vytokiv do suchasnosti. Chastyna 3. URL: http: // www.stryi.com.ua > Istorija > Zagal'na istorija mista

Treti chyny. Misionar. L'viv. 1913. Ch. 9 (veresen'). S. 246-252.

Usni propozyciji do onovlennja Statutu MChSVV chleniv Rady MChSVV Ivano-Frankivs'kogo oseredku s. Mariji Galyny Pechil', MChSVV ta s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV. 2007.

Usni propozyciji do onovlennja Statutu MChSVV chleniv Rady MChSVV Ivano-Frankivs'kogo oseredku: s. Mariji Galyny Pechil', MChSVV, s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV, s. Mariji Nadiji Kyryljuk, MChSVV, s. Anny Rodiky Gatalo, MChSVV ta s. Anastasiji Ljubovi Berezovs'koji, MChSVV. 2011.

Usni propozyciji do onovlennja Statutu MChSVV s. Mariji Galyny Pechil', MChSVV ta s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV. 2017.

Ustav III Chynu Svjatogo Vasylija Velykogo. Na bil'shu Bozhu slavu i chest' Presvjatoji Bogorodyci, Svjatogo Josyfa Obruchnyka, Svjatogo Vasylija Velykogo, Svjatogo Svjaschennomuchenyka Josafata, Svjatogo Angela Horonytelja, Svjatoji Mokryny i vsih Svjatyh. Fotokopija rukopysu Ustavu III ChSVV (chasu pidpillja) s. Jelyzavety Rozaliji Struk, III ChSVV. Arhiv s. Hrystyjany Mariji Golomidovoji, MChSVV.

Ustav III Chynu Svjatogo Vasylija Velykogo. Na bil'shu Bozhu slavu i chest' Presvjatoji Bogorodyci, Svjatogo Josyfa Obruchnyka, Svjatogo Vasylija Velykogo, Svjatogo Svjaschennomuchenyka Josafata, Svjatogo Angela Horonytelja, Svjatoji Mokryny i vsih Svjatyh. Krehiv, 1991. 40 s.

Hronika monastyrja sv. Onufrija u L'vovi, 1903 – 1917 rr. // Central'nyj derzhavnyj istorychnyj arhiv Ukrajiny, m. L'viv. F. 684. Op.1. Spr. 2195. 179 ark.

Sheptyc'kyj A. Pravyla s'v. Otcja N. Vasylyja V. dlja ljudej mirskyh. Ulozhyv o. Andrej Sheptyc'kyj, ChSVV. Zhovkva: Pechatnja oo. Vasylijan. 1912. 32 s.

Sheptyc'kyj A. Pravyla Sv. otcja n. Vasylija V. dlja ljudej svits'kyh. Ulozhyv o. Andrej Sheptyc'kyj, ChSVV. Zhovkva: Vyd-vo ChSVV. 1932. 32 s.

Codex Juris Canonici. Constitutio Apostolica Ioannis Pauli PP. II « Sacrae disciplinae leges», 25 Ianuarii 1983. URL: http://www.vatican.va/archive/cod-iuriscanonici/latin/documents/cic_liberII_lt.html#TITULUS_V

Statuta Associationis Aggregatorum Ordinis S-ti Basilii Magni (ad instar Tertii Ordinis), 1955. P.19.

##submission.downloads##

Опубліковано

20.12.2018

Як цитувати

Голомідова, М. (2018). Пропозиції до оновлення статуту мирянського чину Святого Василія Великого. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (12-13), 38–56. вилучено із http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/191

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають