Греко-Католицька Церква Галичини – українська національна Церква

Автор(и)

  • Олена Гайдукевич Івано-Франківський національний медичний університет

Ключові слова:

Греко-католицька церква, національна ідея, українська організація, маєтності церкви, природоохоронна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню греко-католицької церкви як української
національної церкви: подається коротка історія утворення церкви, показана її роль в суспільному житті Галичини у 20-30-х роках ХХ ст.. В

Посилання

Hrushevskyi M. Istoriia Ukrainy–Rusy / Hrushevskyi M. – K.: Naukova dumka, 1992. – T. II. – 633 s.

Krypiakevych I. P. Istoriia Ukrainy / Krypiakevych I. P. – Lviv: Svit, 1990. – 519 s.

Istoriia relihii v Ukraini: u 10-ty tomakh / [Red.: A. Kolodnyi ta in.].– K.,1996. – T. 1. – 4. 384 s.; – K., 1997.– T. 2. – 376 s.; – K., 2001.–T. 4. – 446 s.

Luzhnytskyi H. Narys istorii tserkvy / Hryhir Luzhnytskyi // Stryishchyna. Istoryko-memorialnyi zbirnyk. – Niu-York–Toronto–Paryzh–Sydnei, 1990. – T. 1. – S. 275–277.

Panas K. Istoriia Ukrainskoi Tserkvy / K. Panas –Lviv: Transintekh, 1992. – 160 s.

Lvivskyi tserkovnyi sobor. Dokumenty i materialy. 1946–1981.– K., 1984. – S. 97.

Serhiichuk V. Ukrainska hreko-katolytska tserkva: stradnytskyi shliakh do vidrodzhennia / Volodymyr Serhiichuk // Halychyna: Nauk. i kult.-prosv. kraieznavchyi chasopys.– 1997. – #1. – S. 63–68.

Ukrainska Katolytska Tserkva. Dokumenty, materialy // Martyrolohiia ukrainskykh Tserkov: U 4 t. – Toronto-Baltymor: Smoloskyp, 1985. – T. 2. – 839 s.

Mudryi S. Ukrainska hreko-katolytska tserkva u KhKh stolitti: triumf, trahediia, vidrodzhennia / Sofron Mudryi // Etnokulturni protsesy v ukrainskomu urbanizovanomu seredovyshchi KhKh st.: Zb. nauk.-teor. statei. – Ivano-Frankivsk: Nova zoria, 2004. – S. 58–60.

Komar V. Ukrainske pytannia v politytsi Polshchi (1935–1939) / Volodymyr Komar // Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. – 1998. – #1(2). – S. 99–105.

Kuhutiak M. Halychyna: storinky istorii. Narys suspilno-politychnoho rukhu (KhIKh st. – 1939 r.) / Mykola Kuhutiak – Ivano-Frankivsk, 1993. – 200 s.

Shvahuliak M. Suspilno-politychna sytuatsiia u Zakhidnii Ukraini na pochatku 30-kh rokiv KhKh st./ M. Shvahuliak // Zapysky NTSh. – Lviv, 1991. – T. SS KhKhII. – S. 111–145.

Raikivskyi I.Ya. Ukrainske natsionalne vidrodzhennia kintsia KhVIII – pochatku KhKh st.v yevropeiskomu konteksti: vytoky, zmist, periodyzatsiia / Ihor Raikivskyi // Halychyna.

Nauk. i kult.-prosv. kraieznavchyi chasopys. – 1999. – #3. – S. 4–23.

Savchuk B. Prosvitnytska ta sotsialno-ekonomichna diialnist ukrainskykh hromadskykh tovarystv u Halychyni (KhIKh st. – 30 r. KhKh st.) / B. Savchuk. – Ivano-Frankisk: Plai, 1999. – 136 s.

Shvahuliak M. Partiini podily i zahalnonatsionalni interesy. Problema politychnoi konsolidatsii ukrainskoho natsionalnoho rukhu Halychyny (1919–1939 rr.) / M. Shvahuliak // Suchasnist. – 1994. – #2. – S. 77–82.

Moskaliuk M.M. Ukrainskyi khrystyiansko-suspilnyi rukh Halychyny v 20-kh rr. KhKh st./ M.M.Moskaliuk – K.: Syhlos, 1998. – 56 s.

Kostelnyk H. Nova doba nashoi Tserkvy / H. Kostelnyk. – Lviv: BMV, 1926. – 132 s.

Lypynskyi V. Relihiia: Tserkva v istorii Ukrainy / V. Lypynskyi – Lviv: Druzhyna, 1933. – 213 s.

Marchuk V.V. Tserkva, dukhovnist, natsiia: Hreko-katolytska tserkva v suspilnomu zhytti Ukrainy KhKh st. / Vasyl Marchuk. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2004. – 464 s.

Pylypiv I. Derzhavotvorcha polityka hreko-katolytskoi tserkvy u suspilno-politychnomu zhytti Zakhidnoi Ukrainy 20–30 rokiv KhKh st. / I. Pylypiv // Ukrainske derzhavotvorennia: uroky, problemy, perspektyvy. – Lviv, 2001. –– Ch. 1. – S. 90–95.

Pylypiv I. Kulturno-prosvitnytska diialnist ukrainskoi hreko-katolytskoi tserkvy v 20–30-kh rokakh KhKh st./ I. Pylypiv // Problemy intehratsii naukovo-osvitnoho potentsialu v derzhavotvorchomu protsesi. – Ternopil – Sevastopol – Sumy, 2002. – Vyp. 2. – S. 279–283.

Subtelnyi O. Ukraina. Istoriia / Orest Subtelnyi. – K.: Lybid, 1993. – S. 522–547.

Savchuk B. Ukrainskyi Plast. 1911–1939 / B. Savchuk. – Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 27. 1996. – 272 s.

Horoshko M., Dudok V. Rol hreko-katolytskoi tserkvy u stanovlenni pryrodookhoronnoi spravy ta natsionalnoho lisivnytstva u 30-ti roky ta na pochatku 40-kh rokiv KhKh stolittia u konteksti suchasnykh ekolohichnykh problem. Do 50-richchia vid smerti mytropolyta Andreia

Sheptytskoho / M. Horoshko, V. Dudok // Ukrainskyi lis. – 1994. – #4. – S. 7–9.; – 1995. – #1. – S. 28–30.

TsDIAL Ukrainy, F. 409, op. 1, spr.1443, 105 ark.

Voinarovskyi T. Istorychni postati Halychyny. Spohady z moioho zhyttia / Tyt Voinarovskyi – Niu-York, 1961. – 231 s.; (Administratsiia dibr Halytskoi Mytropolii. – S. 61–62; Zarvanytsia – S. 62–63; Posich – S. 64–65).

Luzhnytskyi H. Narys istorii tserkvy / Hryhir Luzhnytskyi // Stryishchyna. Istoryko-memorialnyi zbirnyk. – Niu-York–Toronto – Paryzh – Sydnei, 1990. – T. 1. – S. 275–277.

Shankovskyi L. Narys istorii Stryishchyny / Lev Shankovskyi // Stryishchyna. Istorykomemorialnyi zbirnyk. – Niu-York – Toronto – Paryzh – Sydnei, 1990. – T. 1. – S. 69–192.

Haidukevych O.O. Maietnosti UHKTs v Perehinsku / Olena Haidukevych // Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva.– K., 2003. – T. 9. – S. 118–121.

Markowski M. Fortalicium w Perehinsku / M. Markowski – Lwow, 1937. – L. 5–6.

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR. Ivano-Frankivska oblast / [Za red.Tronko P.T. ta in.] – K.: Holov. red. Ukr. rad. entsyklopedii AN URSR, 1971. – 640 s.

TsDIAL Ukrainy, F. 146, op. 84, spr. 644, ark. 39.

Vidomchyi arkhiv Osmolodskoho LH, f.1, op. 1, spr. 220, 376 s.

Tam samo, spr. 324, 346 s.

Tam samo, spr. 387, 440 s.

Tam samo, spr. 429, 318 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

20.12.2018

Як цитувати

Гайдукевич, О. (2018). Греко-Католицька Церква Галичини – українська національна Церква. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (12-13), 237–249. вилучено із http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/205

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають