Церковне правило східних обрядів та його джерела

Автор(и)

  • Любов Геник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

церковне правило, богослужбові книги, акафісник, апостол, Євангеліє-апрáкос, ірмологій (ірмолоґіон), літургікон (служебник), мінея загальна, мінея місячна, мінея святкова, октоїх (восьмигласник), парастасник, псалтир, типікон (типик, устав), требник, тріодь пісна (трипіснець), тріодь цвітна, часослов

Анотація

В статті встановлено джерела (Біблія та її переклади, східні Статути – Єрусалимський та Студитський; типікони та інші богослужбові книги) та зміст церковного правила у Східних Церквах, в тому числі й в Українських Церквах Київської традиції, подано його коротке визначення: “Церковне правило – це певний порядок богослужінь у Церкві Христовій”.

Церковне правило складається із добового, тижневого і річного кола богослужінь.

Добове коло богослужінь: дев’ятий час, вечірня, повечір’я, північна, утреня, перший час, третій час, Божественна Літургія, шостий час.

Тижневе коло передбачає богослужіння присвячені: неділя – торжеству Христового воскресіння, понеділок – ангелам; вівторок – Івану Предтечі; середа – Хресту і Марії Богородиці; четвер – апостолам і святому Миколаєві; п’ятниця – хресним мукам Ісуса, субота – субота – всім святим і померлим.

Річний цикл богослужінь триває з 1 вересня по 31 серпня і має: постійні (Різдво, Богоявлення, Преображення), змінні (Пасха, Вознесіння, Трійця), переносні (до прикл.: Покрова чи Перенесення мощей святого Миколая) свята.

Посилання

Bibliia. Knyhy Sviatoho Pysma Staroho i Novoho Zapovitu / za red. ottsia-doktora R. Turkoniaka. 4-e povne vyd. ukr. movoiu. – K.: UBT, 2011. – 1214 s.

Bibliia / perekl. z ros. synodalnoho vyd. patriarkha Filareta (Denysenka). – K.: Vyd-nia UPTs KP, 2004. – 1416 s.

Bibliia / perekl. I. Ohiienka. – K.: Ukr.. Bibil. T-vo, 2000.

Dzherela Kanonichnoho prava pravoslavnoi Tserkvy. Vyp. I. / Per. z hrets. Ya. Turkalo. – Kharkiv: Vyd-nia Kharkivsko-Poltavskoi yeparkhii UAPTs, 1997. – 117 s.

Dokumenty II Vatykanskoho soboru. Konstytutsii, dekrety, deklaratsii. – Lviv: Svichado, 1996. – 790 s.

Dъianyia Vselenskykh Soborov. V 7 t. (4kn.). – Sankt-Peterburh: Voskresenie, 1996. – 2144 s.

Kodeks kanoniv Skhidnykh Tserkov / Per. z lat. prof. Y. Kobiva.– Lviv: Vydannia oo. Vasylian, 1995. – 471 s.

Sviate pysmo / per. I. Khomenka. – Rym, 1982.

Typikony / Redkol. yerm. Venedykt ta yn. T.1. – Lviv: Svichado, 2007. – 140 s.

Literatura:

Abetka khrystyianskoi nauky i obriadu. Skoroch. vyd. – Ivano-Frankivsk: IFTA, 2002. – 339 s.

Bezklubenko S. D. Muzы na lozhe Prokrusta. – K.: Mыstэtstvo, 1988. – 195 s.

Henyk, Liubov. Narodno-relihiini tradytsii v suchasnomu pedahohichnomu protsesi // Ridna shkola. – 2002. - #6 (869). – Cherven. – S.37-43.

Holovatskyi R. Poiasnennia bohosluzhen. – 2-e vyd. – Lviv: Misioner, 1998. – 304 s.

Holovashchenko S. I. Bibliieznavstvo: Vstupnyi kurs: Navch. posibnyk. – K.: Lybid, 2001. – 496 s.

Huzik K. Yak rozmovliaty z Bohom (Korotki porady dlia bazhaiuchykh navchytysia molytys) / Per. K. Halaziuk. – Krasyliv: Vyd-vo oo. Frantsyskantsiv “Khrystyianske slovo”, b.r. – 32 s.

Gref R. “Tak Otche” shchodnia z Bohom / Z nim. pereroblene o. I. Nazarkom, ChSVV. – Toronto: Vyd-vo oo. Vasylian, 1977. – 98 s.

Dzerovych Yu. Katekhytyka. – Lviv: Pratsi Lvivskoi Bohoslovskoi Akademii, 1930. – 141 s.

Dzerovych Yu. Pedahohika. – Lviv: Nakladom hreko-katolytskoi Bohoslovskoi Akademii, 1937. – 240 s.

Dzerovych Yu. Propovidy katekhytychni. T. 1. – Peremyshl, 1903. – 293 s.

Dzerovych Yu. Khrystyianske relihiino-moralne vykhovannia molodi // Nyva. – 1935. – Ch. 11. – S. 369-378.

Dudar N., Fylypovych L. Novi relihiini techii: ukrainskyi kontekst (ohliad, dokumenty, pereklady). - K.: Naukova dumka, 2000. – 132 s.

Entsyklopediia Ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna. V 10-y t. T. 1-10 / Hol. red. V. Kubiiovych. – Niu-York: Molode zhyttia, 1955 – 1984.

Yednist Tserkvy. Ekumenizm // Soprychastia. – 1996. – #3-4. – 200 s.

Zhukaliuk M., Stepovyk D. Korotka istoriia perekladiv Biblii ukrainskoiu movoiu. – K.: Ukrainske Bibliine Tovarystvo, 2003. – 110 s.

Kartashёv A. V. Vselenskye soborы. – M.: Respublyka, 1994. – 542 s.

Katekhyzm dlia parokhiv / Uporiad. o.d-ra M.-I. Liubachivskoho. V 4 ch. – Niu-York – Miunkhen, 1961. – 344 s.

Katekhyzm Katolytskoi Tserkvy. – Zhovkva: Misioner, 2002. – 772 s.

Katrii Yu. Piznai svii obriad. – Toronto – Rym, 1981. – 485 s.

Kern K. Evkharystyia (yz chtenyi v Pravoslavnom Bohoslovskom Ynstytute v Paryzhe). – Yzd. 2-e. – M.: Yzd-vo khrama sv. Kosmы y Damyana, 1999. – 336 s.

Kuntsman P., Burkard F.-P., Vidman F. Filosofiia: dtv- Atlas: Per. z 10-ho nim. vyd. / Khudozh. Aksel Vais; Nauk red., per. V. P. Rozumnyi. – K.: Znannia Pres, 2002. – 270 s.

Laba V. Patrolohiia./ Vasyl Laba. Vyd. 2-e. – Rym: Vyd-vo Ukrainskoho Katolytskoho un-tu im. Sv. Klymenta papy, 1974. – 552 s.

Lezhohubskyi T. De znaity pravdu?/ Teodozii Lezhohubskyi. – Lviv: Nakladom Tovarystva Sv. ap. Pavla, 1912. – 285 s.

Liubachivskyi M.-I. Liturhika. Ch. I, II. – Rym, 1990. – 180 s.

Marusyn M. Bozhestvenna Liturhiia/ Myroslav Marusyn. – Rym, 1992. – 529 s.

Molytovnyi Psaltyr: Psaltyr z katyzmamy. – Vyd. 2-e dopovn. – Lviv: Misioner, 2005. – 494 s.

Nauka pro Sluzhbu Bozhu. – K.: Lybid, 1993. – 56 s.

Nastolnaia knyha sviashchennosluzhytelia. T.1. – M.: Yzdanye Moskovskoi Patryarkhyy, 1977. – 768 s.

Okolinz D., Farudzhi E. H. Malyi teolohichnyi slovnyk / Zah. red. d-ra S. Mudroho. – Ivano- Frankivsk: IFTKDI, 1997. – 448 s.

Oliinyk T. Syla Khryshchennia: Zasady Dukhovnoho zhyttia /Taras Oliinyk.. – Kurytyba: Vyd-vo oo. Vasylian, 1990. – 330 s.

Ortynskyi I. Viryty /Ivan Ortynskyi. – Rym-Miunkhen-Fraiburh: Vyd-vo oo. Saleziian, 1990. – 292 s.

Relihiieznavchyi slovnyk / Za red. A. Kolodnoho, B. Lobovyka. – K.: Chetverta khvylia, 1994. – 389 s.

Rops D. Kliuch k ponymanyiu Sviashchennoho pysanyia Vetkhoho y Novoho Zavetov / Kliuch k ponymanyiu Sviashchennoho pysanyia. – Briussel: Zhyzn s Bohom, 1982. – 698 s.

Rudnytskyi A. Ukrainska muzyka: istoryko-krytychnyi ohliad. – Miunkhen: Dniprova khvylia, 1963. – 406 s.

Slobodskyi S. Zakon Bozhyi. Pidruchnyk dlia simi ta shkoly / [Per. na ukr. movu O. I. Kysliuka]. – K.: “FENTEZI” LTD, 1996. – 571 s.

Slovnyk inshomovnykh sliv / Za red. chl-kor. AN URSR O. S. Melnychuka. – K.: Holovredaktsiia URE, 1977. – 774 s.

Solovii M. Bozhestvenna Liturhiia/Meltii Solovii. – Toronto, 1982. – 358 s.

Stepovyk D. V. Relihii, sekty i kulty svitu. – Vyd. 3-ye. – Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivskyi teolohichnyi instytut, 1998. – 266 s.

Skhidni Tserkvy // Soprychastia. – 1997. – #1. – 138 s.

TYPYK Ukrainskoi Katolytskoi Tserkvy / Uklad. o. Isydorom Dolnytskym. – Lviv: Svichado, 2002. – 756 s.

Fedoriv M. Ukrainski bohosluzhbovi spivy z istorychnoho i teoretychnoho ohliadu. Ch.III. – Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 1997. – 143 s.

Fihlevskyi M. K. Halytski Yevanheliia // Ukrainske relihiieznavstvo. – 2002. – # 10. – S. 22-28.

Khaburskyi S. Epikleza: Prychynky do rozviazky pytannia epiklezy. – Yorkton, 1968. – 94 s.

Cheremskyi P. Osnovni poniattia liturhiky/Petro Cheremskyi. – Lviv: Misioner, 1996. – 159 s.

Shreier-Tkachenko O. Ya. Istoriia ukrainskoi muzyky. Chastyna persha: Rozvytok ukrainskoi muzyky vid naidavnishykh chasiv do seredyny KhIKh st. – K.: Muzychna Ukraina, 1980. – 198 s.

Novhorodskyi_kodeks [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu: /http://uk.wikipedia.org/wiki/11.11.2012 17:51

Vatroslav_Yahych [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/11.11.2012 18:41.

Koptska Tserkva // Drevo [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu: drevoinfo.ru/articles/354.html / 17.01.2015/15:51:18

Pylyp_Morachevskyi [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu /http://uk.wikipedia.org/wiki /11.11.2012 15:53.

Pereklady_Biblii_ukrainskoiu_movoiu [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu http://uk.wikipedia.org/wiki/P / 11.11.2012 16:00

Khrystynopolskyi_Apostol // [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu http://uk.wikipedia.org/wiki/11.11.2012 / 18:21.

Conciliuorum Oecumenicorum Deccreta /a cura di Gragiuseppe Alberigo – Giuseppe L. Dosetti.Pericles – P. Joannou, Xlaudio Leonardi – Paolo Prodi. Consulenta di Hubert Jedin /Edizione bilingue. – Bologna: EDB, 1991. - 1135 Pt. INDICI 169* P.- ISBN 88-10-20550-2 // Conciliorum Oecomenicorum Decreta. – Romae, 1969. // Introduction and translation taken from Decrees of the Ecumenical Councils, ed. Norman P. Tanner //[Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu: http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_ EN.doc.html /27.04.2011/ 19:38.

##submission.downloads##

Опубліковано

20.12.2018

Як цитувати

Геник, Л. (2018). Церковне правило східних обрядів та його джерела. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (12-13), 9–37. вилучено із http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/190

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають