Особливості національного наповнення києворуської християнської традиції

Автор(и)

  • Юрій Максим’юк Івано-Франківський богословський університет імені св. Івана Золотоустого

Ключові слова:

етнос, релігія, нація, християнський світогляд

Анотація

В статті досліджується етнорелігійна парадигма розвитку києворуського
суспільства крізь призму християнства, що сприяло державному та національному об’єднанню, формуванню уніфікованого гуманістичного світогляду Київської Русі. Визначено, що національна складова києворуського християнства вирізняється в українській християнській традиції віротерпимістю, толерантністю та відкритістю до змін.

Посилання

Bilous O. Vplyv khrystyianstva na rozvytok kultury Kyivskoi Rusi Kh-KhIII st. // Khrystyianstvo v Ukraini na mezhi tretoho tysiacholittia. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2002. – S. 105-112 - S. 113.

Braichevskyi M. Utverdzhennia khrystyianstva na Rusi. – K.: Naukova dumka, 1988. – 261 s.

Vozniak S., Holianych M., Moskalenko Yu. Filosofska dumka Ukrainy: imena ta idei. - Ivano-Frankivsk, 2003. – 136 s.

Elyadэ M. Sviashchennoe y myrskoe. – M.: Yzd-vo MHU, 1994. – 144 s.

Yelenskyi V. Relihiia ta protses natsiietvorennia // Relihiia i natsiia / za red. prof. Fylypovych L.O. – K.: naukova dumka, 2006. – S. 187-206.

Zamaleev A.F. Mыslytely Kyevskoi Rusy. – K.: Vyshcha shkola, 1987. – 181 s.

Ilarion, mytr. Slovo pro zakon i blahodat ta istynu / per., uporiadkuv., peredm. V. Yaremenka. – K. , 2004. – 65 s.

Kyiak S. Identychnist ukrainskoho katolytsyzmu : henezys, problemy, perspektyvy. – Ivano-Frnakivsk, 2006. – 361 s.

Kolodnyi A. Fylypovych L. Relihiina dukhovnist ukraintsiv: vyiavy, postati, stan. – Lviv: Lohos, 1996. – 182 s.

Lozko H. Ukrainske narodoznavstvo. – K.:Zodiak-EKO,1995. – 369 s.

Lozova T. Tvorchist Klymenta Smoliatycha yak paradyhma filosofstvuvannia v dukhovnii kulturi Davnoi Rusi. – Filosofski obrii. - #23. – S. 46-58.

Makarova A. Filosofsko-relihiini pohliady Ilariona Kyivskoho / A.Makarova // Khrystyianstvo v Ukraini na mezhi tretoho tysiacholittia. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2002. – S. 49-55 - S.54.

Nadtochii L.I. Istoriosofska kontseptsiia Ilariona Kyivskoho v eskhatolohichnii perspektyvi // Mahisterum. - Vyp.23. Istoryko-filosofski studii. – 2006. – S. 34-38. – S. 37.

Rychka V.M. Tserkva Kyivskoi Rusi (sotsialnyi ta etnokulturnyi aspekt).– K., 1997 – 208 s.

Slovar knyzhnykov y knyzhnosty Drevnei Rusy KhI - pervaia polovyna KhIV v. / pod. red.. D.S.Lykhachova. – L.: Nauka, 1987. – 516 s. – S. 227

Stetsiuk R. Syntezuiuchyi vplyv zakhidnoi ta skhidnoi khrystyianskoi tradytsii na relihiinotserkovne zhyttia Kyivskoi Rusi / R.Stetsiuk // Ukraina i Vatykan. Seriia zbirnykiv naukovykh prats. - Vyp I: Ukrainsko-Vatykanski vidnosyny v konteksti suspilnykh i mizhkonfesiinykh

problem / Za red. A.Kolodnoho. - Ivano-Frankivsk. - Kyiv, 2008. - S. 310-314.

Fylypovych L. Etnorelihiine samovyznachennia ukraintsiv: istorychni etapy i kharakterni rysy / L.Fylypovych // Relihiia i sotsium. – 2008. - # 2. – S. 68-76.

Yarotskyi P. Rol relihii u formuvanni ukrainskoho narodu / P.Yarotskyi // Relihiia i natsiia / za red. prof. Fylypovych L.O. – K.: Naukova dumka, 2006. – S. 87-108.

##submission.downloads##

Опубліковано

20.12.2018

Як цитувати

Максим’юк, Ю. (2018). Особливості національного наповнення києворуської християнської традиції. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (12-13), 201–211. вилучено із http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/202

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають