Шляхи служіння с. Терези Анни Шуплат, ІІІ ЧСВВ

Автор(и)

  • Марія (с. Християна) Голомідова Івано-Франківський богословський університет імені святого Івана Золотоустого

DOI:

https://doi.org/10.52761/2522-1558.2021.16.18

Ключові слова:

біографія, Третій Чин Святого Василія Великого, III ЧСВВ, Василіянський Чин Святого Йосафата, Українська Греко-Католицька Церква, УГКЦ, Перемишльська єпархія, Івано-Франківська єпархія, підпілля

Анотація

У статті досліджується біографія с. Терези Анни Шуплат, III ЧСВВ (16.09.1900-03.02.1989), дружини священника Перемишльської єпархії Греко-Католицької Церкви о. Юліяна Шуплата (18.01.1894-09.09.1951). Проаналізовано на основі документів та спогадів очевидців її родинне походження, виховання, навчання, праця викладачем музики в м. Ярославі (тепер Польща), заміжжя, праця в м. Лісько (тепер Польща), депортація з Польської Народної Республіки до УРСР 1946 року, виховання племінників і доньки племінника, праця викладачем музики у музичному училищі в м. Станіславі, вступ до Третього Чину Святого Василія Великого в 1977 році, підпільна діяльність у Чині, риси характеру.

Посилання

Havrysh I. Stanyslavivska yeparkhiia Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy v period pidpillia (1946-1989 rr.). Dysertatsiia. 07.00.01 «Istoriia Ukrainy». Prykarpatskyi Natsionalnyi Universytet im. V. Stefanyka. Naukovyi kerivnyk: Korolko A.Z. k.i.n., dotsent. Ivano-Frankivsk, 2017. 270 s.

Holomidova M. Apostolska pratsia Myrianskoho Chynu Sviatoho Vasyliia Velykoho v m. Ivano-Frankivsku v umovakh sohodennia / s. Khrystyiana Mariia Holomidova, MChSVV. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Bohoslovia: Zbirnyk naukovykh prats / Hol. red. R. A. Horban, vyp. 10-11: do 150-richchia vid dnia narodzhennia yepyskopa Hryhoriia Khomyshyna. Ivano-Frankivsk: IFBU, 2017. S. 357-373.

Holomidova M. Zasnuvannia Myrianskoho Chynu Sviatoho Vasyliia Velykoho v UHKTs Mytropolytom Andreiem Sheptytskym ta vidnova yoho diialnosti v pidpilli v Halychyni: na prykladi oseredku MChSVV u Ivano- Frankivsku / s. Khrystyiana Mariia Holomidova, MChSVV. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslovia / Hol. red. R. A. Gorban. Vyp. 9: do 70-tykh rokovyn Lvivskoho psevdosoboru. Ivano-Frankivsk: IFBU, 2016. S. 194-211.

Do svitla Voskresinnia kriz terny katakomb. Pidpilna diialnist ta lehalizatsiia Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy. Vyd. 2-he, vypr. i dop. Red. Svitlana Hurkina. Lviv: Ukrainskyi katolytskyi universytet, 2014. 84 s.

Zvit diialnosti Kruzhka Intronizatsii Presviatoho Isusovoho Sertsia u Lvovi. Misionar. Zhovkva, 1935. Veresen. Ch. 9. C. 214-217.

Interviu z p. Annoiu Meryndoiu (s. Nataliia, III ChSVV), vid 12.04.1995, m. Ivano-Frankivsk. Interviuer: N. Pavlykivska. AIITs, P-1-1-350, 11 s.

Interviu z p. Ivanom Prokop, 1941 r. nar. m. Ivano-Frankivsk. Zapys 2016. Interviuer: M. Holomidova. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Interviu z p. Terezoiu Kutselai, 1941 r. nar. m. Ivano-Frankivsk. Zapys 12.09.2015. Interviuer: M. Holomidova. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Interviu z p. Ulianoiu Prokop, 1969 r. nar. m. Ivano-Frankivsk. Zapys 04.03.2015. Interviuer: M. Holomidova. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Interviu z p. Khrystynoiu Slyvinskoiu (s. Khrystofora, III ChSVV), vid 12.10.1994, m. Ivano-Frankivsk. Interviuer: N. Pavlykivska. Arkhiv Instytutu istorii Tserkvy Ukrainskoho katolytskoho universytetu, m. Lviv, P-1–1–420.2, 6 s.

Koval V. Yurii Slyvynskyi: Korotkyi zhyttiepys / V. Koval // Naukovi zbirky Lvivskoi natsionalnoi muzychnoi akademii imeni Mykoly Lysenka. 2014. Vyp. 33. S. 9-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2014_33_4 (data zvernennia: 30.11.2020).

Krekhovetska. I. Vin zasnuvav monastyr na Maizliakh. Nova Zoria. 1997. 10 hrudnia. Ch. 48 (268) S. 4.

Lyst s. Oresty Koliukh, ChSVV, pro zasnuvannia III (Tretoho) Chynu Sv. Vasyliia Velykoho v Ivano-Frankivsku. Ivano-Frankivsk. [Bez daty]. Rukopys. 1 ark.

Lyst s. Oresty Koliukh, ChSVV, do s. Marii Anny Vintoniak, III ChSVV, 1942 r. nar., vid 16.03.1994, m. Ivano-Frankivsk. Rukopys. 1 ark.

Maksymiuk H. Yurii Slyvynskyi: Viddanyi narodnii pisni-Halytskyi…/ Halyna Maksymiuk, muzykoznavets. URL: gk-press.if.ua › Arkhiv (data zvernennia: 30.11.2020).

Maksymiuk H. «Vona nikoly ne pereryvala zviazku z muzykoiu, zhyla y nadykhalas neiu» / Halyna Maksymiuk, muzykoznavets. URL: gk-press.if.ua ›Arkhiv (data zvernennia: 30.11.2020).

Maksymiuk H. Muzyka nadykhala yii / Halyna Maksymiuk. Svoboda 2013. №.11. S. 14. URL: www.svoboda-news.com › pdf › Svoboda-2013-11 (data zvernennia: 30.11.2020).

Natalia Kmitsykevych (Tsybrivska) nar. 28 lystopada 1896 ... URL: uk.rodovid.org › Zapys: 933199.

Obrazok sv. Vasyliia Velykoho s. Terezy Anny Shuplat, III ChSVV, 1900 r. nar. Fotokopiia. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Obrazok sv. Vasyliia Velykoho s. Mahdalyny Marty Bobrykovych, III ChSVV, 1911 r. nar. Oryhinal. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Obruchka s. Terezy Anny Shuplat, III ChSVV, 1900 r. nar. Osobystyi arkhiv U. Prokop.

Prakh B. Dukhovenstvo Peremyskoi yeparkhii ta Apostolskoi administratsii Lemkivshchyny. Tom 1. Biohrafichni narysy (1939-1989). Lviv: Vyd-vo Ukrainskoho katolytskoho universytetu, 2014. 722 c.

Prokop U. Biohrafiia s. Teresy III-ho Chynu sv. Vasyliia Velykoho. Ivano-Frankivsk. 17.04.2015. Rukopys. Fotokopiia. 11 ark. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Svidchennia p. Uliany Prokop, 1969 r. nar. Zapys 16.12.2020. m. Ivano-Frankivsk. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Spohady p. Darii Kryzhanivskoi, 1932 r. nar. Zapys 6.12.2020. m. Ivano-Frankivsk. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Uhoda mizh Uriadom Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi ... URL: zakon.rada.gov.ua › ... Ustav III Chynu Sviatoho Vasyliia Velykoho. Na bilshu Bozhu slavu i chest Presviatoi Bohorodytsi, Sviatoho Yosyfa Obruchnyka, Sviatoho Vasyliia Velykoho, Sviatoho Sviashchennomuchenyka Yosafata, Sviatoho Anhela Khoronytelia, Sviatoi Mokryny i vsikh Sviatykh. Rukopys (chasu pidpillia) s. Mahdalyny Marty Bobrykovych, III ChSVV. 77 ark. Osobystyi arkhiv M. Holomidovoi.

Flys S. Vin yshov v imia Hospodnie / Svitlana Flys, o. Ivan Lozynskyi // Na perevali dukhu. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2013. S. 70-75.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.12.2021

Як цитувати

Голомідова, М. (с. Х. (2021). Шляхи служіння с. Терези Анни Шуплат, ІІІ ЧСВВ. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (16), 210–227. https://doi.org/10.52761/2522-1558.2021.16.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають