№ 4 (2011): Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ "Добрий Пастир". Теологія: Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської Теологічної академії / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФТА, 2011. – Вип. 4.

					##issue.viewIssueIdentification##

В цьому збіринку містяться наукові статті, присвячені питанням екуменізму, партикулярного права УГКЦ, християнського персоналізму, філософії природи, біблієзнавства, моральної теології, літургіки Східних католицьких церков, історії української теології, гуцульського сакрального мистецтва, української церковної археології, історії Церкви в Україні, християнської психології, а також представлені унікальні українські історичні джерела Християнства, зокрема церковного права.

Для науковців-гуманітаріїв, викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами теологічних наук.

Опубліковано: 11.01.2012

Весь випуск

Статті