Біографічний словник духовенства Станиславівської (Івано-Франківської) Єпархії - Митрополії Української Греко-Католицької Церкви (1885-2020): обґрунтування наукового проєкту та перші біограми на літеру "А"

Частина 1: Абрисовський Йосиф (1835-1916), Абрисовський Омелян (1864-1928), Авдикович Теодозій (1854-1887), Авдиковський (Авдикович) Аполлоній (1815-1889)

Автор(и)

  • Руслан Делятинський ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"
  • Олег Єгрешій Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ольга (с. Андрея) Маслій ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"
  • Тарас Галян Державний архів Івано-Франківської області

DOI:

https://doi.org/10.52761/2522-1558.2022.17.16

Ключові слова:

біографічний метод, біографічний словник, історичні джерела, Українська Греко-Католицька Церква, духовенство, єпископ, Станиславівська єпархія, Івано-Франківська митрополія

Анотація

Метою статті є теоретичне обґрунтування основних ідей та практичних заходів щодо реалізації проекту біографічного словника духовенства Станиславівської єпархії, нині – Івано-Франківської митрополії Української Греко-Католицької Церкви (1885–2020) як комплексної теми наукового дослідження, а також публікація перших фрагментів біографічного словника – біографій чотирьох священиків на літеру «А».

Методологія дослідження: основним у процесі реалізації цього проекту окреслено біографічний метод, визначено основні параметри формування біограми.

Наукова новизна полягає в тому, що обґрунтовано необхідність реалізації наукового проекту біографічного словника духовенства Станиславівської єпархії / Івано-Франківської митрополії УГКЦ (1885–2020) для розширення знань про місце та роль духовенства в національному русі та суспільному житті українців цього регіону, проаналізовано розвиток ідеї біографічного словника, окреслено базовий перелік джерельної бази, вказано учасників наукового проекту.

Висновки: Опираючись на значну джерельну базу, цей проект покликаний передусім сформувати деталізовані біограми священиків цієї церковної одиниці, вписати їх в ширший контекст історичних процесів. Наприкінці статті подано реконструкцію декількох біограм греко-католицьких священиків (на літеру «А»), що засвідчують їхню активну діяльність не тільки в церковно-релігійній, але й політичній, громадській, економічній і культурній сферах життя українського народу.

Посилання

Akademiiu vidvidaly predstavnyky Ukrainskoho katolytskoho universytetu (opublikovano 11hrudnia 2020). URL: http://ifaiz.edu.ua/novyny/735-akademiiu-vidvidaly-predstavnyky-ukrainskoho-katolytskoho-universytetu.html (data zvernennia: 20.06.2021).

Aleksiievets M. Ukrainska istorychna biohrafistyka: nove bachennia // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia. 2005. №2. S. 4-6.

Almanakh Stanyslavivskoi Zemli: Zbirnyk materiialiv do istorii Stanyslavova i Stanyslavivshchyny / Redaktor-uporiadnyk B.Kravtsiv. Niu-Iork – Toronto – Miunkhen, 1975. 959 s.

Almanakh Stanyslavivskoi Zemli: Zbirnyk materiialiv do istorii Stanyslavova i Stanyslavivshchyny. Tom II / Redaktor-uporiadnyk M.Klymyshyn. Niu-Iork – Paryzh – Sidnei – Toronto, 1985. 900 s.

Arsenych P. Nekropoli mist Ivano-Frankivshchyny yak dzherelo do vyvchennia biohrafii vidomykh liudei // Etnokulturni protsesy v ukrainskomu urbanizovanomu seredovyshchi KhKh stolittia. Zbirnyk naukovo-teoretychnykh statei / Holovnyi redaktor S.P.Pavliuk. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2004. S. 27-31.

Arsenych P. Rid Shukhevychiv. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2005. 264 s.

Arsenych P. Rodyna Zaklynskykh. Ivano-Frnakivsk, 1995. 56 s.

Arsenych P. Rodyna Ozarkevychiv. Kolomyia: Vik, 1998. 64 s.

Arsenych P. Sviashchenychyi rid Burachynskykh. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2004. 192 s.

Arsenych P.I. Storinky istorii UHKTs // Naukovyi visnyk Ukrainskoho universytetu v Moskvi. Moskva, 2002. Vyp.2. S.107-116.

Bab’iak A. Novi ukrainski muchenyky KhKh st. Rym: Vydannia UKU im. sv. Klymentiia Papy, 2002. 200 s.

Bilous O. Vseukrainska naukova konferentsiia «Khrystyianstvo v Ukraini: istorychni vytoky, suchchasnyi stan i vyklyky KhKhI stolittia (do yuvileiu 1030-littia zhreshchennia Ukrainy)» // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotustoho UHKTs «Dobryi Pastyr». Bohoslovia. Filosofiia. Istoriia. 2018. Vyp. 12-13. S. 442-443.

Blazheiovskyi D. Beresteiska re-uniia ta ukrainska istorychna dolia i nedolia. T. 2: Kyivska Vselenska Tserkva v diaspori (1751–1988): [pereklad z anhliiskoi]. Lviv: Kameniar, 1999. 1335 s.

Blazheiovskyi D. Istorychnyi shematyzm Lvivskoi arkhiieparkhii (1832–1944). Tom 1: Administratsiia i parokhii: [anhl. movoiu]. Lviv – Kyiv: KM Akademiia, 2004. 1004 s.

Blazheiovskyi D. Istorychnyi shematyzm Lvivskoi arkhiieparkhii (1832–1944). Tom 2: Dukhovenstvo i relihiini zghromadzhennia: [anhl. movoiu]. Lviv – Kyiv: KM Akademiia, 2004. 570 s.

Blazheiovskyi D. Istorychnyi shematyzm Peremyskoi yeparkhii z vkliuchenniam Apostolskoi Administratury Lemkivshchyny (1828–1939): [anhl. movoiu]. Lviv: Kameniar, 1995. 1008 s.

Blazheiovskyi D. Istorychnyi shematyzm Stanyslavivskoi (Ivano-Frankivskoi) yeparkhii vid yii zasnuvannia do pochatku Druhoi svitovoi viiny (1885–1938): [anhl. movoiu]. Lviv: Misioner, 2002. 450 s.

Buchach i Buchachchyna: Istoryko-memuarnyi zbirnyk / NTSh; Ukr. arkhiv, t. XXVII. Redaktsiina kolehiia: M. Ostroverkha (hol. red.) ta in. Niu-Iork – London – Paryzh – Sydnei – Toronto, 1972. 943 s.

Vynnyk N., Hladka H. Stanyslavivska (Ivano-Frankivska) yeparkhiia Hreko-Katolytskoi Tserkvy v suchasnii ukrainskii istoriohrafii // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslov’ia. Vyp. 7: do 130-richchia z chasu stvorennia Stanyslavivskoi yeparkhii. 2015. S. 75-80.

Vynnyk N. Postat Andreia Sheptytskoho v otsintsi suchasnykh ukrainskykh istorykiv // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslovia. Vyp. 8: do 150-richchia vid dnia narodzhennia Mytropolyta Andreia Sheptytskoho. 2015. S. 40-46.

Voloshchuk M., Drohobytskyi I., Deliatynskyi R. «Lehenda istorychnoho fakultetu». Pam’iati Yaroslava Yuriiovycha Zaborovskoho // Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. 2021. Ch. 34. S. 153-167

Vuianko M. Davni ukrainski khramy Ivano-Frankivska. XVII XVIII st. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2017. 244 s. (Seriia: Moie misto, № 41).

Vuianko M. Monastyri Ivano-Frankivska (Stanislavova): persha polovyna KhKh st.: ist.-bibliohr. vyd. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 1998. 214 s.

Vuianko M. Chernetstvo Prykarpattia u 40 – 80-kh rokakh KhKh st. // Ukraina Soborna: Zb. nauk. statei. Kyiv, 2005. Vyp. 2. Ch.2: Sotsiokulturni, etnokonfesiini ta demohrafichni problemy formuvannia ukrainskoi natsii. S. 372-382.

Havrysh I. Hreko-katolytske relihiine pidpillia Stanyslavivshchyny (seredyna 40-kh–50-ti rr. KhKh st.) // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Istoriia. Ternopil, 2015. Ch. 3. S. 37–41.

Havrysh I. Diialnist yepyskopa Pavla Vasylyka v chasy pidpillia Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy // Pokuttia – kolyska ukrainskoho natsionalnoho derzhavotvorennia: Materialy VII naukovo-kraieznavchoi konferentsii (u ramkakh provedennia IKh oblasnoho vidkrytoho pokutskoho festyvaliu amatorskoho mystetstva «Pokutski dzherela), m. Tysmenytsia, 14 veresnia 2018 r. / za naukovoi redaktsii I. Fedoryshyna ta A. Korolka. Tysmenytsia; Ivano-Frankivsk: Lilneia-NV, 2018. S. 186 192.

Havrysh I. V. Dushpastyrska diialnist hreko-katolytskoho dukhovenstva Stanyslavivskoi yeparkhii u «katakombnyi» period (1946–1989 rr.) // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi pastyr»: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 7. Bohoslov’ia: do 130-richchia z chasu stvorennia Stanyslavivskoi yeparkhii. 2015. S. 147–152.

Havrysh I. Osoblyvosti chernechoho zhyttia na terenakh Stanyslavivskoi yeparkhii UHKTs u period pidpillia (1953–1989 rr.) // Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, 2017. Vyp. 122. S. 106–113.

Havrysh I. V. Stanyslavivska yeparkhiia Ukrainskoi hreko-katolytskoi tserkvy u period pidpillia (1946–1989 rr.): Dysertatsiia na zdobuttia nauk. st. kand. ist. nauk : spetsialnist 07.00.01 – «Istoriia Ukrainy» / Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. Ivano-Frankivsk, 2017. 270 s.

Havrylevska O. Otets Vasyl Bilynskyi: istorychnyi narys // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2019. Vyp. 14. S. 149–158. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.15.

Halian T. V. Verbylivtsi: istoryko-kraieznavchyi narys. Ivano-Frankivsk: Symfoniia-forte, 2014. 240 s.

Halian T. V. Pamiat kriz stolittia: henealohiia verbylivskykh rodyn druhoi polovyny XVIII – pershoi polovyny XX stolittia. Ivano-Frankivsk: Symfoniia-forte, 2021. 236 s.

Holovyn B.P. Za sluzhinnia Bohovi, narodu – smert. Ternopil: Terno-hraf, 2008. 200 s.

Holovyn B. Ispovidnyky viry – nashi suchasnyky. Ternopil: Terno-hraf, 2009. 164 s.

Holovyn B. Muchenyky ta ispovidnyky Ukrainskoi tserkvy KhKh stolittia: Narysy. Statti. Doslidzhennia. Ternopil: Prosvita, 2000. 244 s.

Holovyn B. Khrystovi obruchnytsi [pro monakhyn UHKTs u roky pidpillia (1946-1989)] / Ternopilskyi oblasnyi oseredok Naukovoho tovarystva im. Shevchenka; peredmova O. V. Kozak. 2-he vyd. dopovn. Ternopil: Terno-hraf, 2013. 214 s.

Horban R., Deliatynskyi R. Naukovo-doslidnyi proekt «Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva (1991–2011 rr.): etapy formuvannia administratyvno-kanonichnoi struktury, osoblyvosti relihiino-tserkovnoho zhyttia, perspektyvy rozvytku» // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr»: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 5. Bohoslov’ia. 2014. S. 239–260.

Horodenshchyna: istorychno-memuarnyi zbirnyk / NTSh. Ukrainskyi arkhiv, t. XXKhIII. Zredahuvav M. H. Marunchak. Niu-Iork – Toronto Vinnipeh, 1978. 871 s.

Hryhoruk M., Yehreshii O. Fotodokumenty yak dzherelo do vyvchennia povsiakdennoho zhyttia pidpilnoho hreko-katolytskoho dukhovenstva // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr»: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 6. Bohoslov’ia: do 130-richchia z dnia narodzhennia blazhennoho Mykolaia Charnetskoho. 2014. S. 172-180.

Hryhoruk M. Sylnyi Bozhyi Dukhom. Istoryko-biohrafichnyi narys pro zhyttia o. d-ra Avksentiia Boichuka. Zhovkva: Misioner, 2017. 256 s.

Dashkevych Ya. Materialy I. O. Levytskoho yak dzherelo dlia biohrafichnoho slovnyka // Istorychni dzherela ta yikh vykorystannia / Red. kol.: I. L. Butych, I. P. Kryp’iakevych, F. P. Shevenko, A. M. Katrenko. AN URSR, Instytut istorii; Arkhivne upravlinnia pry RM URSR. Kyiv: Naukova dumka. 1966. Vyp. 2. S. 35-53.

Deliatynskyi R. Doli hreko-katolytskykh sviashchenykiv Kolomyiskoho dekanatu Stanyslavivskoi yeparkhii: do i pislia Lvivskoho psevdo-soboru 1946 r. // Kolomyia v yevropeiskii istorii ta kulturi: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 775-richchiu pershoi litopysnoi zghadky pro Kolomyiu (07 zhovtnia 2016 roku) / Za red. Yu. V. Plekana, M. M. Arsaka, U. I. Mandrusiak. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2017. S. 23–51.

Deliatynskyi R. Otets Porfyrii Stupnytskyi (1847-1926): shchtrykhy do portreta // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2019. Vyp. 14. S. 189 205. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.18.

Deliatynskyi R. I. Stanyslavivska yeparkhiia Hreko-Katolytskoi Tserkvy v suspilnomu zhytti Halychyny (1885–1946 rr.): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 «Istoriia Ukrainy». Ivano-Frankivsk, 2017. 380 s.

Deliatynskyi R. Shematyzmy Halytskoi hreko-katolytskoi mytropolii (1828–1944 rr.) yak istorychne dzherelo // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2013». Dil 23. Historie. Praha: Publishing House Education and Science, 2013. S. 25–28.

Deliatynskyi R., Yehreshii O. Yepyskop Yulian Pelesh (1843 1896) v relihiino-tserkovnomu i hromadskomu zhytti Ukrainy: narys za materialamy naukovo-populiarnoi vystavky // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2018. Vyp. 12-13. S. 326–390.

Deliatynskyi R, Yehreshii O., Solovka L. «Vid Holhofy cherez katakomby do Voskresinnia»: do 70-kh rokovyn Lvivskoho psevdo-soboru 1946 r. // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslov’ia. Vyp. 9: do 70-kh rokovyn Lvivskoho psevdo-soboru. 2016. S. 32–77.

Deliatynskyi R., Rybchyn R. Otets Volodymyr Koropetskyi (1892–1950?): shtrykhy do portreta // Pokuttia – kolyska ukrainskoho natsionalnoho derzhavotvorennia: Materialy VII naukovo-kraieznavchoi konferentsii (u ramkakh provedennia IKh oblasnoho vidkrytoho pokutskoho festyvaliu amatorskoho mystetstva «Pokutski dzherela), m. Tysmenytsia, 14 veresnia 2018 r. / za naukovoi redaktsii I. Fedoryshyna ta A. Korolka. Tysmenytsia; Ivano-Frankivsk: Lilneia-NV, 2018. S. 198-207.

Deliatynskyi R., Yuilous O. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu «Khrystyianska pedahohika v imenakh ta osvitno-vykhovnykh ideiakh» (Ivano-Frankivsk, 11 liutoho 2019 roku) // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. Ivano-Frankivsk, 2019. Vyp. 14. S. 245–247. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.23.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 195a. Knyha obliku sviashchenykiv Stanyslavivskoi yeparkhii, 04.12. 1873 – 31.03. 1944 rr., t. 4, 200 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 330a. Metryka kliru Stanyslavivskoi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv, t. 1, 198 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 330b. Metryka kliru Stanyslavivskoi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv, t. 2, 199 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 330v. Metryka kliru Stanyslavivskoi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv, t. 3, 201 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 330h. Metryka kliru Stanyslavivskoi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv, t. 6, 338 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. 504, op. 1, spr. 330d. Metryka kliru Stanyslavivskoi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv, t. 5, 201 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.778. Osobova sprava sviashchenyka Baziuka Teodora, 28.05.1913 – 12.02.1918 rr., 18 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.779. Osobova sprava sviashchenyka Tomashivskoho Petra, 28.08.1913 – 17.09.1917 rr., 8 akr.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.780, Ososbova sprava sviashchenyka Isaiva Ivana, 20.05.1914 – 4.08.1915 rr., 11 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr. 1182. Zaiava Doryka Romana, studenta dukhovnoi seminarii pro pryznachennia yoho sviashchenykom, 04.08. 1934 – 07.06. 1935 rr., 15 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1183. Zaiava Vandzhury Oleksiia-Mykoly, studenta dukhovnoi seminrii, pro pryznchennia sviashchenykom, 17.06. 1935 – 27.06. 1939 rr., 26 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1184. Zaiava Nadrahy Oleksiia, studenta dukhovnoi seminrii, pro pryznchennia sviashchenykom, 01.08. 1935 – 24.06. 1939 rr., 33 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1185. Osobova sprava Kushnirchuka Dmytra, studenta dukhovnoi seminarii, 24.08. 1935 – 26.06. 1939 rr., 36 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1186. Osobova sprava Pohoretskoho Oresta, studenta dukhovnoi seminarii, 04.04. 1935 – 26.06. 1939 rr., 27 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1187. Osobova sprava Vozniaka Volodymyra, studenta dukhovnoi seminarii, 25.06. 1935 – 01.06. 1939 rr., 36 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F.504, op.1, spr.1194. Osobova sprava sudenta dukhovnoi seminarii Pasichniaka Onufriia ta zvity dushpastyriv Tlumatskoho povitu za 1937 – 1938 rr., 30.11. 1938 – 26.06. 1939 rr., 38 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. R-388, op. 1d, spr. 480. Osobovi kartky sviashchenykiv, T.1 «B-L», 79 ark.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. F. R-388, op. 1d, spr. 481. Osobovi kartky sviashchenykiv, T.2 «M-Ia», 87 ark.

Drohobytska O. Hromadska diialnist hreko-katolytskoho silskoho dukhovenstva na Pokutti (kinets KhIKh – 30-ti rr. KhKh st.) // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho «Dobryi Pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2018. Vyp. 12-13. S. 289–302.

Drohobytska O. Hromadska diialnist rodyny Hanushevskykh u 20-kh – 30-kh rr. KhKh st. // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu imeni sv. Ivana Zoltoustoho UHKTs «Dobryi pastyr»: Zb. nauk. prats. 2015. Vyp. 7: Bohoslov’ia. S. 212–219.

Drohobytska O. Rol halytskoho silskoho dukhovenstva u borotbi za ukrainsku shkolu (kinets KhIKh – 30-ti rr. KhKh st.) // Khrystyianstvo – dukhovna osnova ukrainskoho narodu (do 1030 – richchia khreshchennia Ukrainy-Rusy): Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Ivano-Frankivsk, 8 zhovtnia 2018 r.). Ivano-Frankivsk, 2019. S. 17–26.

Drohobytska O. Uchast silskoho dukhovenstva u peredvyborchii borotbi u halytskomu seli (kinets KhIKh – 30-ti rr. KhKh st.) // Intelihentsiia i vlada. Seriia: Istoriia. 2019. Vyp. 40. S. 151–158.

Yehreshii O. I. Hreko-katolytske dukhivnytstvo v umovakh ZUNR: rol u formuvanni orhaniv vlady, tvorenni ukrainskoho viiska // Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 18: Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika: do 90-richchia utvorennia. Lviv, 2009. S. 199–208.

Yehreshii O. Yepyskopy Hryhorii Khomyshyn i Mykolai Charnetskyi: problema vzaiemovplyvu // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr»: Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 5. Bohoslov’ia. 2014. S. 261-266.

Yehreshii O.I. Povsiakdenne zhyttia simei hreko-katolytskykh sviashchenykiv – politychnykh pereselentsiv na Dalekyi Skhid 1950-kh – pershoi polovyny 1960-kh rokiv // Ukrainska hreko-katolytska tserkva: istoriia i suchasnist. Materialy rehionalnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 30-richchiu vykhodu UHKTs z pidpillia u 1989 rotsi na terenakh Deliatynshchyny Nadvirnianskoho Ivano-Frankivskoi oblasti / Red.-uporiad. L. Ya. Henyk. Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte, 2019. S. 51-69.

Yehreshii O.I. Represyvna polityka polskoi vlady shchodo ottsia Volodymyra Sterniuka-starshoho na pochatku 1920-kh rr.: sproba istorychnoi rekonstruktsii // Naukovyi shchorichnyk «Istoriia relihii v Ukraini». Lviv: «Lohos», 2019. Vyp. 29. S. 150–158.

Yehreshii O. Sproba «epistoliarnoho» vidtvorennia sotsialnoho portreta «maloi liudyny»: relihiinyi aspekt // Istoriia relihii v Ukraini: naukovyi shchorichnyk/ uporiad. O. Kyrychuk, M. Omelchuk, I. Orlevych. Lviv, 2014. Knyha II: Istoriia. S. 126–133

Yehreshii O., Deliatynskyi R., Maslii O. Kontseptsiia naukovo-doslidnoi diialnosti naukovo-doslidnoho instytutu istorii Tserkvy Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho Ivano-Frankivskoi Arkhyieparkhii ta Mytropolii UHKTs. URL: http://ifaiz.edu.ua/naukova-robota/instytut-istorii-tserkvy.html (data zvernennia 23.06. 2021).

Yehreshii O., Deliatynskyi R., Semaniuk I. Vid Holhofy cherez katakomby do Voskresinnia: do 70-littia Lvivskoho psevdo-soboru 1946 r.: naukovo-populiarna vystavka (12.04.2016). Ivano-Frankivsk: Reklama-tsentr, 2016. 3 banery.

Yehreshii O., Deliatynskyi R., Semaniuk I. Yepyskop Yulian Pelesh v relihiino-tserkovnomu i hromadskomu zhytti Ukrainy» (do 175-richchia vid dnia narodzhennia): naukovo-populiarna vystavka (27.02. 2018). Ivano-Frankivsk: Reklama-tsentr, 2018. 2 banery.

Yehreshii O., Deliatynskyi R. Naukovo-praktychni konferentsii, prysviacheni yuvileiu 150-littia vid dnia narodzhennia blazhennoho yepyskopa Hryhoriia Khomyshyna (m. Ivano-Frankivsk, 2017 rik) // Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. 2017. Ch. 29-30. S. 375–378.

Yehreshii O., Korolko A. Pidpilnyi sviashchenyk Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy Yaroslav Siretskyi: sproby istorychnoi reheneratsii // «Pravda vyzvolyt…»: Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii z nahody 25-littia lehalizatsii UHKTs, 6 lystopada 2014 r. / za red. o. P. Martseliuka, S. Huriknoi, V. Subotina. Zhovkva: Misioner, 2015. S. 27–31.

Zhuk A., Bilous O. Rehionalna studentska naukova konferentsiia, prysviachena 30-littiu lehalizatsii UHKTs «Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva u druhii polovyni KhKh stolittia v Ukraini: pidpillia, lehalizatsii, stanovlennia» (Ivano-Frankivsk, 20 lystopada 2019 roku // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2019. Vyp. 14. S. 189 205. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.26.

Zaborovskyi Ya. Yu. Na stezhynakh istorii. Ivano-Frankivsk, 2003. 388 s.

Zaborovskyi Ya. Na storinkakh istorii –2. Ostanni misiatsi zemnoho zhyttia Stanyslavskoho vladyky Blazhennoho Hryhoriia Khomyshyna // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Bohoslov’ia: Zbirnyk naukovykh prats. 2017. Vyp. 10-11. S. 253-276.

Zaborovskyi Ya. Yu. Ostanni misiatsi zemnoho zhyttia Stanislavivskoho yepyskopa Blazhennoho Hryhoriia Khomyshyna. Lviv: Rastr-7, 2017. 48 s.

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Entsyklopediia: Do 100-richchia utvorennia Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. U 3-kh tomakh T. 1: A–Zh. Ivano-Frankivsk: Manuskrypt-Lviv, 2018. 688 s.

Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Entsyklopediia : Do 100-richchia utvorennia Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. T. 2: Z–O. Ivano-Frankivsk : Manuskrypt-Lviv, 2019. 832 s.

Ivano-Frankivsk. Entsyklopedychnyi slovnyk / Avtory-uporiadnyky: Karas Hanna, Dida Roman, Holovatyi Mykhailo, Havryliv Bohdan. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2010. 496 s.

Istorychno-memuarnyi zbirnyk Chortkivskoi okruhy. Povity: Chortkiv, Kopychyntsi, Borshchiv, Zalishchyky / NTSh, Ukr. arkhiv, t.XXVI. Redaktsiina kolehiia: O.Sonevytska, B.Stefanovych, d-r R.Drazhnovskyi. Niu-Iork – Paryzh – Sidnei – Toronto: Dilovyi Komitet Zemliakiv Chortkivskoi okruhy, 1974. 927 s.

Kachkan V.A. Khai sviatytsia im’ia tvoie: Halytski prosvitnytski diiachi, pysmennyky, vcheni – vykhidtsi iz sviashchenytskykh rodyn. Chernivtsi: Prut, 1994. 198 s.

Kozinchuk V., Bilous O. Rehionalna naukova konferentsiia «Bohoslovska i hromadsko-kulturna diialnist blazhennoo sviashchennomuchenyka Symeona Lukacha» (Ivano-Frankivsk – Starunia Bohorodchanskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti, 27 chervnia 2019 roku) // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. 2019. Vyp. 14. S. 248 249. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.24

Kolomyia y Kolomyishchyna: Zbirnyk spomyniv i statei pro nedavnie mynule / Redaktor ta uporiadnyk prof. d-r B. Romanenchuk. [T. 1]. Filiadelfiia: Vydannia Komitetu Kolomyian, 1988. 959 s.

Korolko A. Kulturno-prosvitnytska i hromadsko-politychna diialnist o. Ivana Ozarkevycha (1826–1903) v konteksti natsionalnoho vidrodzhennia // Pytannia istorii Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats kafedry istorii Ukrainy Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Chernivtsi : Tekhnodruk, 2013. T. 16. S. 37–44.

Korolko A. Vklad ottsia Yosafata Kobrynskoho u budivnytstvo Ruskoho (Ukrainskoho) Narodnoho domu v Kolomyi // Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist / [hol. redkol. Mykola Lytvyn, uporiad. i nauk. red. Ihor Soliar, vidp. sekretar Maryna Cheban]; NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha. Lviv, 2015. Vyp. 27: Yuvileinyi zbirnyk na poshanu Yuriia Slyvky. S. 83–99.

Korolko A. Vizytatsiia stanyslavivskoho yepyskopa Andreia Sheptytskoho na Pokuttia ta Halytsku Hutsulshchynu 1899–1900 rr. // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslov’ia. Vyp. 7. do 130-richchia z chasu stvorennia Stanyslavivskoi yeparkhii. 2015. S. 68–75.

Korolko A. Ukrainski radykaly i hreko-katolytske dukhovenstvo na Pokutti naprykintsi KhIKh – na pochatku KhKh st.: svitohliadne protystoiannia ta poshuk dialohu i prymyrennia // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslov’ia. Vyp. 8: do 150-richchia vid dnia narodzhennia Mytropolyta Andreia Sheptytskoho. 2015. S. 126–134.

Korolko A., Deliatynskyi R. Otets Yosyf Prots (1878 – 1968 rr.): biohrafichnyi narys // Sniatyn: kraieznavchyi i literaturno-mystetskyi zhurnal. 2018. Vyp. 17 (31). S. 43–58.

Korolko A., Yehreshii O. Intronizatsiia Stanyslavivskoho yepyskopa Hryhoriia Khomyshyna 1904 r. (za materialamy ukrainskoi hazetnoi periodyky pochatku KhKh st.) // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia. Naukovyi zhurnal. 2018. Vyp. 12–13. S. 391–400.

Korolko A., Yehreshii O. Intronizatsiia yepyskopa Yuliana Pelesha na storinkakh ukrainskoho chasopysu «Dilo» // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoi akademii Ivana Zolotoustoho UHKTs «Dobryi Pastyr». Bohoslov’ia. Filosofiia. Istoriia: naukovyi zhurnal. 2018. Vyp. 12–13. S. 368–377.

Kupchyk L. Zhyttienosni stovpy Tserkvy. Zhovkva: Misioner, 2010. 204 s.

Kupchyk L.S. Tretii udar: Doli halytskykh ottsiv-dekaniv. Lviv: Kameniar, 2001. 145 s.

Lebedovych I. Polevi dukhovnyky Ukrainskoi Halytskoi Armii: U 45-richchia uchasty u Vyzvolnykh zmahanniakh (Materialy do istorii). Vinnpeh, 1963. 328 s.

Martyrolohiia Ukrainskykh Tserkov: u 4-kh tomakh. – T.2: Ukrainska Katolytska Tserkva: Dokumenty, materiialy, khrystyianskyi samvydav Ukrainy / Uporiadkuvaly i zredahuvaly O. Zinkevych i o. T. R. Lonchyna. Toronto – Baltymor: Ukrainske vydavnytstvo «Smoloskyp» im. V. Symonenka, 1985. 839 s.

Maslii O. Blazhennyi Symeon Lukach – dukhivnyk Zghromadzhennia sester Myronosyts // Khrystyianstvo – dukhovna osnova ukrainskoho narodu (do 1030-richchia khreshchennia Ukrainy-Rusy). Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Ivano-Frankivsk, 8 zhovtnia 2018 r.). Ivano-Frankivsk. 2019. S. 94-103.

Maslii A. O. Vnesok Zghromadzhennia sester Myronosyts u protses lehalizatsii UHKTs // «Pravda vyzvolyt…»: Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii z nahody 25-littia lehalizatsii UHKTs, 6 lystopada 2014 r. / za red. o. P. Martseliuka, S. Huriknoi, V. Subotina. Zhovkva: Misioner, 2015. S. 42–49.

Maslii s. Andreia Olha. Zghromadzhennia Sester Myronosyts: istorychnyi narys. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2010. 104 s.

Maslii O. (s. Andreia). Spivpratsia mytropolyta Yosyfa Slipoho z chernechymy spilnotamy UHKTs (1945–1963 rr.) // Kovcheh: naukovyi zbirnyk z tserkovnoi istorii. Ch. 8. Lviv, 2018. S. 278-285.

Pavlyshyn O. Sotsialno-politychnyi portret ukrainskoho provodu Halychyny ta Bukovyny v revoliutsii 1918-1919 rokiv // Ukraina moderna / Za red.: V.Verstiuka, Ya.Hrytsaka, L.Zashkilniaka, V.Kravchenka, M.Krykuna. Lviv: Instytut istorychnykh doslidzhen Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2000. Ch.4-5. S. 187-245.

Pelekhatyi I. Blazhennyi muchenyk Symeon Lukach (1893 – 1964): Zhyttia muchenyka, smert i proslava // Nova Zoria. 2001. Ch. 41. S. 5

Pylypiv I., Deliatynskyi R., Balii N. Otets Lev-Mykola Burnadz (1896–1947): shtrykhy do portreta // Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. 2018. Ch. 31. S. 152–161. DOI: https://doi.org/10.15330/gal.31.152-161.

Pylypiv I.V., Deliatynskyi R.I. Suspilna diialnist Ottsiv Vasyliian u Halychyni v period Druhoi Rechi Pospolytoi // Karpaty: liudyna, etnos tsyvilizatsiia. Ivano-Frankivsk, 2017 2018. Vyp. 7 8. S. 221–232.

Pikh R. Volodymyr Sterniuk – zhyttia redemptorysta v 1921 – 1947 rokakh // Volodymyr Sterniuk: «Ia robyv te, shcho mih. I bilshe na nishcho ne dyvyvsia» / Uporiadnyk R. Pikh. Lviv, 2018. S. 7-58.

Pikh R. Otets Ivan Nahirnyi – zhyttia yak podvyh // Otets Ivan Nahirnyi, redemptoryst. Zhyttia yak podvyh / Uporiadnyk R. Pikh; Lvivska Provintsiia Redemptorystiv. Lviv: KnyhoVyr, 2019. S. 3-122

Pikh R. Sluzhinnia i obov’iazky Mykolaia Charnetskoho u Lvivskii vitse-provintsii Zghromadzhennia Naisviatishoho Izbavytelia // Shliakh do sviatosti – zhyttia i diialnist blazhennoho Mykolaia Charnetskoho. Materialy naukovoi konferentsii / Uporiadnyk R. Pikh. Lviv: Skrynia, 2014. S. 44-88.

Pikh R. Sprava patriiarkhatu UHKTs i ukrainska diaspora v Belhii // Kovcheh: Naukovyi zbirnyk z tserkovnoi istorii. Ch. 8. Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universytetu, 2018. S. 341-368.

Poliek V. Do istorii Ivano-Frankivskoi yeparkhii // Nova Zoria. 1992. Ch. 43 (lystopad). S. 3; Ch. 44 (lystopad). S. 3; Ch. 45 (lystopad). S. 3; Ch. 46 (hruden). S. 3.

Poliek V. Dukhovna osvita na Prykarpatti // Nova Zoria. 1991. Ch.33-34 (lystopad). S. 3; Poliek V. Stanyslavivska dukhovna seminariia (Do 85-richchia vid dnia zasnuvannia) // Nova Zoria. 1992. Ch. 11 (berezen). S. 2.

Popyk V. Biography – biohrafika – biohrafistyka – biobibliohrafiia: poniatiini arsenal istoryko-biohrafichnykh doslidzhen // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2015. № 3. S. 122-136.

Prakh B. Dukhovenstvo Peremyskoi yeparkhii ta Apostolskoi administratsii Lemkivshchyny: u 2-kh tomakh. Tom 1: Biohrafichni narysy (1939 – 1989). Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universytetu, 2015. LXXXVI + 722 s.

Reabilitovani istoriieiu: u 27 tomakh. Ivano-Frankivska oblast: U 2 knyhakh / Uporiadnyk, avtor peredmovy L. Vardzaruk. Knyha 1. Ivano-Frankivsk: Misto-NV, 2004. 983 s.; Knyha 2. Ivano-Frankivsk: Misto-NV, 2006. 992 s.

Skokova L. Biohrafichni doslidzhennia v sotsiolohii: tradytsiia i suchasnyi dosvid. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2004. 204 s.

Stetsyk Yu. Chernetstvo Sviatopokrovskoi provintsii ChSVV (1739–1783 rr.): prosopohrafichne doslidzhennia: Monohrafiia. Drohobych : Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2018. 472 s.

UHKTs. Istoriia. Vidrodzhennia. Ispovidnyky viry: do 30-richchia vykhodu z pidpillia Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy: bibliohrafichnyi pokazhchyk / Ivano-Frankivska OUNB im. I. Franka; uklad. O. Sharan, S. Dzhoholyk; red. H. Horban; vidp. za vyp. L. Babii. Ivano-Frankivsk, 2019. 76 s.

Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica: zb. nauk. prats / NAN Ukrainy; Nats. B-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho; In-t biohr. doslidzhen. 1996, 1999, 2005, 2008 - 2020. URL: http://ub.nbuv.gov.ua/uk/about.

Flys S. Vladyka Hryhorii Khomyshyn i Mykulychyn // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Bohoslov’ia: Zbirnyk naukovykh prats. 2017. Vyp. 10-11. S. 275-281.

Flys S. Hreko-Katolytska «katakombna» Tserkva na Nadvirnianshchyni: personalistychnyi aspekt // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr»: Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 6. Bohoslov’ia: do 130-richchia z dnia narodzhennia blazhennoho Mykolaia Charnetskoho. 2014. S. 234-248.

Flys S. Otets Roman Huzan (1910 – 1992): ispovidnyk viry, pedahoh, doslidnyk istorii Tserkvy // Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslov’ia. Vyp. 9: do 70-kh rokovyn Lvivskoho psevdo-soboru. 2016. S. 234-241.

Cherez terny – do zirok: Zhyttia, muchenytska smert i proslava Blazhennoho Muchenyka Symeona Lukacha / Uporiadnyk o. I.Pelekhatyi. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2010. 368 s.

Shematyzm vsoho kliru hreko-katolytskoi Yeparkhii Stanyslavivskoi na rik Bozhyi…. Stanyslaviv, 1885–1938.

Shematyzm Ivano-Frankivskoi yeparkhii Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy stanom na 10 lystopada 1995 roku Bozhoho / Red. I.Pelekhatyi. Ivano-Frankivsk: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Ivano-Frankivskoi hreko-katolytskoi yeparkhii, 1995. 160 s.

Shematyzm Ivano-Frankivskoi yeparkhii UHKTs. 2009 rik / Uporiadkuvav mytr. prot. Ivan Shevchuk, Vits-Kantsler Ivano-Frankivskoi Yeparkhii. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2009. 128 s.

Shematyzm Ivano-Frankivskoi Arkhiieparkhii UHKTs na 2019 rik / Vidp. za vypusk o. lits. V. Fedun. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2019. 320 s.

Shkrab’iuk P. Vynohradnyk Hospodnii: Istoriia zhyttia o. d-ra Yosyfa Kladochnoho / In-t ukrainoznavstva im. I.Kryp’iakevycha NAN Ukrainy. Lviv: Misioner, 1995. 280 s.

Shkrab’iuk P. Monashyi Chyn ottsiv vasyliian u natsionalnomu zhytti Ukrainy / In-t ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy. Lviv: VVP “Misioner”, 2005.439 s. + 56 vkl.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.05.2022

Як цитувати

Делятинський, Р., Єгрешій, О., Маслій, О. (с. А., & Галян, Т. (2022). Біографічний словник духовенства Станиславівської (Івано-Франківської) Єпархії - Митрополії Української Греко-Католицької Церкви (1885-2020): обґрунтування наукового проєкту та перші біограми на літеру "А": Частина 1: Абрисовський Йосиф (1835-1916), Абрисовський Омелян (1864-1928), Авдикович Теодозій (1854-1887), Авдиковський (Авдикович) Аполлоній (1815-1889). Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (17), 209–246. https://doi.org/10.52761/2522-1558.2022.17.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>